bloementuin

Nederlanders willen biodiversiteit beschermen, maar slechts een kwart weet hoe

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel
13-OKT-2020 - Bijna twee derde van de Nederlanders weet niet waarvoor het begrip biodiversiteit precies staat. Na uitleg vinden vier van de vijf Nederlanders het belangrijk om biodiversiteit in zijn of haar omgeving, in Nederland én wereldwijd te beschermen. Bijna een kwart zegt biodiversiteit mee te laten wegen tijdens de verkiezingen van volgend jaar. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1200 mensen.

Biodiversiteit is essentieel voor het herstel van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich daarvan bewust en hebben in 2018 de handen ineen geslagen met als resultaat het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (pdf; 3,6 MB). De afgelopen tijd heeft het Deltaplan Biodiversiteitsherstel meerdere lokale projecten geholpen; nu wil het biodiversiteit landelijk op de kaart zetten.

Koninginnepage in tuin

Prof. Dr. Louise Vet, hoogleraar ecologie Wageningen University en voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: “Met de campagne ‘Maak Grijs Groener’ willen wij vertellen wat biodiversiteit is, laten zien wat je kunt doen om het te beschermen en roepen we alle inwoners van Nederland op om de biodiversiteit een handje te helpen.” Dat de campagne hard nodig is bewijst het onderzoek van marktonderzoeksbureau Motivaction onder ruim 1.200 Nederlanders in opdracht van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. “Als we uitleggen wat biodiversiteit is dan vindt bijna iedereen het ontzettend belangrijk. Maar het is voor velen een onbegrepen begrip. Het onderzoek vertelt ons ook dat mensen die weten wat biodiversiteit is, meer betrokken zijn. Er is dus veel winst te behalen.”

Biodiversiteit belangrijker dan werkgelegenheid en onderwijs

Op welke onderwerpen vind je dat er dringend veranderingen moeten komen in Nederland

Desgevraagd zegt een derde van de respondenten dat er dringend verandering moet komen als het gaat om biodiversiteit. Daarmee staat het op de vijfde plek van grote (verkiezings-) onderwerpen en wordt het belangrijker gevonden dan thema’s als onderwijs en werkgelegenheid. Op de vierde plek staat ‘energie en klimaat’, een onderwerp dat aansluit bij biodiversiteit. Louise Vet: “Klimaat, natuur en biodiversiteit zijn thema’s die in elkaar grijpen. Het is goed om te zien dat veel Nederlanders dit soort onderwerpen, die gaan over het welzijn van onze aarde, erg serieus nemen en dat zij willen dat er snel verandering komt.”

Dieren helpen en balkon of tuin vergroenen

Meer dan de helft van de Nederlanders zegt iets te willen doen om biodiversiteit te beschermen, terwijl slechts een kwart zegt te weten hoe. Toch doen mensen, onbewust of niet, al dingen om biodiversiteit te helpen. Zo zegt 47 procent het afgelopen jaar voorzieningen voor dieren bij het huis te hebben geplaatst en bijna evenzoveel mensen hebben hun tuin of balkon groener gemaakt. Daarnaast zijn er landelijk honderden lokale, particuliere initiatieven om biodiversiteit te helpen. “In Zuid-Holland wordt hard gewerkt om kilometers aan oevers bloemrijk te maken. In Nieuwegein zorgt plaatselijke jeugd ervoor dat er weer wilde bloemen in de buurt bloeien en in Amsterdam leggen bewoners en bedrijven mini-voedselbossen aan”, aldus Louise Vet.

Tips om biodiversiteit een handje te helpen

Bijna 75 procent van alle Nederlanders weet niet hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit, dat terwijl zes op de tien zegt iets te willen en kunnen doen. Een bijdrage leveren aan het herstel kan op allerlei manieren. Iedereen kan klein beginnen en aanpassingen doen in de tuin of het balkon. Of het juist groter aanpakken door in de straat of buurt aan de slag te gaan. Ook bedrijven, scholen en gemeenten kunnen een bijdrage leveren. Een greep uit de vele mogelijkheden:

  1. Gebruik geen onkruidverdelger in je tuin.
  2. Hang een nestkastje voor vleermuizen of een insectenhotel voor bijen en insecten op.
  3. Maak van je tuinafval een composthoop.
  4. Plant inheemse planten en bloemen in gazons of perkjes bij je in de straat of buurt.
  5. Bedrijven en burgers kunnen groene daken aanleggen en gemeenten kunnen openbare ruimtes biodiverserer maken.
  6. Leg een tiny forest aan van 250 vierkante meter en zorg voor ervoor dat vogels, bijen, kleine zoogdieren en mensen een fijne plek hebben.

Ga voor meer tips naar Maakgrijsgroener.nl.

Tekst: Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Foto's: Kars Veling; Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel