hoogspanningsmast - primair

Wat zijn veelbelovende acties voor biodiversiteit binnen de Nederlandse infrastructuur?

Naturalis Biodiversity Center
16-APR-2022 - Langs de Nederlandse infrastructuur ligt een enorme potentie om biodiversiteit te versterken. Denk daarbij aan terreinen langs spoorlijnen, (snel)wegen, kanalen en waterwegen, rondom hoogspanningsstations en bermen. Om een overzicht te krijgen van impactvolle acties en beleid op het gebied van biodiversiteit, heeft Stedin samen met Naturalis een lijst opgesteld met mogelijke infranatuurmaatregelen

Samen met Groene Netten en Naturalis is Stedin bezig met het vormgeven van infranatuurmaatregelen, om zo bij te dragen aan grootschalig herstel van biodiversiteit in Nederland. Groene Netten is een samenwerkingsverband tussen acht grote infrastructuurbeheerders in Nederland: Alliander, Enexis, Gasunie, KPN, ProRail, Rijkswaterstaat, Stedin en Tennet. Gezamenlijk beheren deze partijen een grond- en watergebied van bijna duizend vierkante kilometer. Groene Netten creëert een Ecologische Hoofdinfrastructuur, door dit areaal gezamenlijk in te zetten voor biodiversiteit. Hierdoor ontstaat een gebied groter dan de Veluwe waarin de natuur meer ruimte krijgt. 

Impact op biodiversiteit

Diverse gebieden vallen onder het biodiversiteitsproject, zoals grond rondom spoorwegen, hoogspanningsmasten en snelwegenStedin heeft een lijst opgesteld met mogelijke infranatuurmaatregelen voor ontwerp, bouw, aanpassingen aan areaal, infrastructuur en (natuur)beheer, om zo een overzicht te krijgen van acties die echt impact hebben op biodiversiteit. Naturalis heeft vervolgens een expert opinion opgehaald. Zo’n veertig (stads)ecologen en biologen hebben deze maatregelenlijst aangevuld, door bijvoorbeeld nieuwe maatregelen toe te voegen en bij elke maatregel een inschatting te maken van de invloed op belangrijke onderdelen van de Nederlandse biodiversiteit. 

Alle impactvolle acties zijn daarna overzichtelijk gemaakt in een poster. De poster laat alle voorgestelde infranatuurmaatregelen zien, aanvullend is er een tabel met belangrijke do’s en dont’s voor de uitvoering, aanvullende informatie en de gemiddelde biodiversiteitscores. De lijst is breed toepasbaar voor Stedin, Groene Netten en vele andere organisaties. “Het overzicht bestaat uit vijftig concrete natuurinclusieve maatregelen die we als organisaties kunnen implementeren op en rondom onze infrastructuur. Met de uitgebreide input die de ecologen en biologen hebben geleverd, inspireert de poster om de transitie naar een toekomstbestendige infranatuur te versnellen”, vertelt Daan Helming, projectleider Ecologische Hoofdinfrastructuur van Groene Netten. 

Meer goed doen

In de nieuwe duurzaamheidsstrategie van Stedin wordt het onderwerp biodiversiteit een van de vier belangrijkste thema’s. “Omdat nationaal en wereldwijd biodiversiteit zwaar onder druk staat”, legt duurzaamheidsmanager Dirk Bijl de Vroe van Stedin uit. Daarnaast biedt het thema kansen. “De energietransitie, landbouwtransitie, de uitdagingen rond woningbouw en verdergaande verstedelijking leggen steeds meer druk op beschikbare grond. Al deze transities vinden plaats in dezelfde fysiek ruimte”, vervolgt Bijl de Vroe. 

Door biodiversiteit onderdeel te maken van de strategie kan Stedin de energietransitie faciliteren en tegelijkertijd werken aan vergroening en het versterken van de diversiteit aan flora en fauna. “Door maatregelen zoals groene daken en gevels aan te leggen, ecologisch groenbeheer toe te passen en steen te vervangen door groen kunnen we een positief verschil maken. In samenwerking met alle organisaties van de Groene Netten coalitie hebben we het dan zelfs over meer dan duizend vierkante kilometer aan vergroening. Het gaat dan niet langer over ‘minder slecht doen’, maar ‘meer goed.’”

Meer informatie

Tekst: Naturalis & Stedin
Foto's: Kars Veling; Groene Netten