hoogspanningsmast - primair

Beheerders van meer dan 800.000 kilometer infranatuur aan de slag voor biodiversiteit

De Vlinderstichting
3-JUL-2020 - Het Natuurnetwerk Nederland wordt omsloten door een spinnenweb van wegen, spoorlijnen, watergangen en vele leidingnetwerken. De nationale beheerders van deze infrastructuur hebben zich georganiseerd in Groene Netten. Een van de doelen is versterking van biodiversiteit op hun gronden. Deze week werden hun bestuurders hierover voorgelicht, geïnspireerd en aangezet tot concrete actie.

De kaart met de meer dan 800.000 kilometer infranatuurAanvankelijk was het hoofddoel van de Groene Netten om hun infrastructuur zo snel mogelijk klimaatneutraal en circulair te maken, maar inmiddels is het doel ook nadrukkelijk om de gronden om de infra heen te benutten voor verduurzaming: voor energieopwekking en voor herstel van de biodiversiteit. Op 380kV-hoogspanningsstation Dodewaard van TenneT werd de ‘Ecologische Hoofdinfrastructuur’ gepresenteerd, een instrument dat kan worden ingezet om de krachten te bundelen en in alle projecten rekening te houden met biodiversiteit. Een team van Alliander, Enexis groep, Stedin, Gasunie, TenneT, KPN, ProRail, Rijkswaterstaat en MVO Nederland met inspiratie van ecoloog Albert Vliegenthart van De Vlinderstichting heeft in samenwerking met de WUR een digitale kaart ontwikkeld met alle eigendommen en beheerseenheden van deze netbeheerders. Biodiversiteitshotspots van Nederland, bodemgegevens, verspreiding van soorten, grondwaterstanden, hoogte en heel veel relevante GIS-data zijn samengevoegd om zo de kansen voor biodiversiteit beter in kaart te kunnen brengen. In één oogopslag werd duidelijk dat de netbeheerders met elkaar 922 vierkante kilometer grond beheren, een gebied groter dan de Veluwe en een kwart van de landnatuur van Nederland, strekkend over een lengte van 802.500 kilometer.

Sinusbeheer op een hoogspanningsstation

Een bruin blauwtje onder hoogspanning

Unieke samenwerking

Om deze ecologische hoofdinfrastructuur te duiden is een poster gemaakt waarop deze infrastructuur is afgezet tegen het Natuurnetwerk Nederland. Zo werd het de bestuurders onmiddellijk duidelijk welke sleutelrol zij hebben als het gaat om de biodiversiteit. Om al die gegevens bijeen te krijgen gingen data-analisten, planologen en ecologen van alle organisaties aan de slag. Allemaal intrinsiek gemotiveerd om de enorme potentie van infranatuur te laten zien. Niet eerder waren van alle partijen mensen zo intensief aan het samenwerken. Met ruim dertig mensen werd de kaart voorbereid, een poster gemaakt en een trailer om de ecologische hoofdinfrastructuur sfeervol in beeld te brengen. Een indrukwekkend proces volgens Manon van Beek (CEO, TenneT): “Het is echt uniek, want ik zie een team opereren waarbij ik niet kan onderscheiden wie nu van welke organisatie is. Het is een gemotiveerd en gedreven team, allen met één doel: een stap verder kunnen zetten om de biodiversiteit te gaan herstellen.”

Ook langs spoorlijnen liggen goede kansen voor meer biodiversiteit

En nu verder!

Met dit instrument kunnen de netbeheerders beter samenwerken en elkaar gaan versterken op het gebied van biodiversiteit. Dodewaard, Breukelen en het havengebied van Rotterdam zijn voorbeelden waar veel verschillende netbeheerders elkaars directe buren zijn. Hier kunnen krachten gebundeld worden om op gebiedsniveau de juiste maatregelen voor de biodiversiteit te nemen. Langzaam maar zeker wordt het thema biodiversiteit verankerd in deze organisaties en kunnen concrete stappen gezet worden om de biodiversiteit in Nederland te beschermen en te verbeteren.

Meer informatie

Tekst: Albert Vliegenthart, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling; Albert Vliegenthart