Met belevingsapp MEES op weg naar een schonere, stillere leefomgeving

Atlas Leefomgeving
15-APR-2021 - Je fietst door de provincie Utrecht. Onderweg denk je: hier kan het best wat groener of minder druk. Straks kun jij dat in een app direct melden. De provincie Utrecht, het RIVM en studenten van Hogeschool Utrecht ontwikkelden de MEES Belevingsapp. Met jouw mening over je leefomgeving gaat de provincie Utrecht aan de slag. Op weg naar betere fietsroutes en stiltegebieden waar het écht stil is.

“Geluid kun je meten in decibellen. Het kan best zijn dat er weinig meetbaar geluid is op de plek waar je bent. Maar als dat langdurig hoog of juist laag geluid is, vinden veel mensen dat irritant. Daar hebben ze meer overlast van. Naar dat soort meningen over geluidsbeleving zijn we dus op zoek.” Stephen van Aken, innovatiemanager bij de provincie Utrecht, is enthousiast over de MEES belevingsapp, die nog in de testfase zit. De app is samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en studenten van de Hogeschool Utrecht gemaakt. Juul Nelissen, Jort van As, Laura Vernooij en Mei-li Witsenboer werkten aan het ontwerp van de app als opdracht binnen het vak Datavisualisatie en infographics.

Data op leuke manier in beeld

Bord StiltegebiedJuul Nelissen: “Onze eerste vraag was: waarom zou ik deze belevingsapp willen gebruiken? We willen mensen natuurlijk enthousiast maken voor de app. Hoe verzamel je data en hoe kun je die data op een leuke manier in beeld brengen? Dat ontwerpen, die echte datavisualisatie, vond ik erg leuk.” Met Henri de Ruiter en Miranda Mesman (projectleider Atlas Leefomgeving) van het RIVM hadden de studenten ‘een superfijne samenwerking’.

Nog niet alles wat mogelijk is, zit al in de app. Een groep mensen is de app nog aan het testen. Ze doen dat nu via het experiment 'Stiltegebieden'. Stephen van Aken: “Als provincie willen we weten: ervaar je daar inderdaad stilte? Waarom wel of niet? Dat project doen we samen met de Natuur en Milieu Federatie Utrecht. We richten ons nu nog vooral op fietsers, maar later willen we daar zeker ook wandelaars aan toevoegen. En…. de fietsers moeten natuurlijk wel eerst afstappen als ze willen appen!”

Wat vind je zelf van de luchtkwaliteit?

Nog iets meer over de MEES belevingsapp zelf. Je ziet een stip op de kaart, dat is jouw locatie. Je krijgt dan actuele informatie te zien over die plek, zoals de hoeveelheid fijnstof op dat moment. Die kan hoog of laag zijn. Maar hoe ervaar je het zelf? Dat kun je dan invullen.

“De antwoorden op de vragen zijn onze belevingsdata”, zegt Stephen van Aken. “Als de app af is, krijgen we daarmee inzicht in de ervaren luchtkwaliteit, drukte, geluid en groen.” Juul Nelissen: “In de app kun je bijvoorbeeld zien wat je buurtgenoten over een bepaalde plek zeiden. Dat is anoniem, maar het geeft wel meteen een idee hoe anderen die plek beleefden. Dat maakt het meteen leuker om de app te gebruiken.” 

Mock up belevingsapp

Fietsroutes verbeteren

Wat gebeurt er straks met al die gegevens die mensen via de MEES belevingsapp doorgeven? De provincie Utrecht wil die bijvoorbeeld gebruiken om fietsroutes te verbeteren, zodat meer mensen gaan fietsen. Ook wil de provincie dat de lucht zo schoon mogelijk is. Veel fietsroutes zijn nu niet zo prettig, weet Stephen van Aken: “Fietsers hebben te maken met langsdenderende vrachtwagens of andere drukte. Door een bos fietst het anders. Dus met behulp van de meldingen die mensen doen in de belevingsapp, kijken we waar en hoe het fietsen prettiger kan.”

Alle gegevens die de provincie verzamelt, zijn open data. Deze data worden verzameld op het platform Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Daarmee zijn de gegevens van iedereen.

Voorzichtig conclusies trekken

De adviezen van de studenten zijn meegenomen in het traject. Zo is het belangrijk om erover na te denken wat de meldingen precies zeggen. “Stel: je stapt chagrijnig je bed uit en het regent ook nog. Dan geef je een andere reactie in de app dan wanneer het zonnetje schijnt”, zegt Juul Nelissen. “Dus het is wel belangrijk om niet te snel conclusies te trekken bij een paar opmerkingen.”

Stephen van Aken vindt het mooi dat het een basis-app is. “We kunnen via de app de datasets van verschillende projecten toevoegen, zodat we zoveel mogelijk verschillende belevingsdata binnenkrijgen. Niet alleen in de provincie Utrecht, maar ook daarbuiten.”

“Ik hoop dat superveel mensen de app gaan gebruiken”, zegt Juul Nelissen. “Dat lijkt me fantastisch!”

Beleving straks in Atlas Leefomgeving?

“We willen de app op termijn graag koppelen aan de Atlas Leefomgeving”, zegt Stephen van Aken. “Het zou heel mooi zijn om naast alle kaarten met feitelijke informatie ook de beleving van mensen toe te voegen. Beleving toevoegen aan Check je plek, wat vind je zelf van je woonomgeving? – dat is natuurlijk prachtig.”

Demonstratie app bijwonen? 

Stephen van Aken en Juul Nelissen presenteren de app op de Atlas Werkconferentie Online op 18 mei 2021. Jij kunt daar ook bij zijn. Meld je aan voor hun workshop. Of natuurlijk voor één van de andere workshops op de pagina van de Atlas Werkconferentie Online.

Tekst: Mirjam Kroeze, Atlas Leefomgeving
Beeld: Pixabay; Atlas Leefomgeving; Juul Nelissen, Jort van As, Laura Vernooij en Mei-li Witsenboer, Hogeschool Utrecht