Grasland in de bosrand bij Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide

Geef de natuur een stem: #laatdenatuurnietstikken

SoortenNL
11-JUL-2022 - Nu de boerenprotesten verharden, klinkt steeds luider de vraag: 'waar blijft het protest van de natuur?' De natuur heeft geen stem die wij kunnen horen. Laten wij die daarom aan haar geven. Deel een mooie foto van de natuur en roep provincies, gemeenten, waterschappen èn de rijksoverheid op: #laatdenatuurnietstikken.

Je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld ziektes zoals COVID-19 die van dieren op mensen worden overgebracht en zeespiegelstijging behoorlijk duidelijke protesten van de natuur zijn, maar toch klinken die niet goed door in de media, de politiek en het beleid. Natuur heeft geen stem, in ieder geval in onze democratie niet. Dan moeten wij die aan haar geven.

Want het is best begrijpelijk dat de stijl van communiceren die tot nu toe gebruikt is bij veel boeren tot onvrede leidt, maar we moeten niet vergeten dat het natuurbeleid lijdt aan vergelijkbare problematiek. Als het je doel is om natuurbeleid te laten mislukken dan moet je het zo aanpakken als we gedaan hebben: schroef het vast in verplichtingen, haal het budget eruit, maak de verantwoordelijkheid zoek en spreek erover in termen van beperkingen en verplichtingen. Zie ook: 'Het is tijd voor het verhaal van de natuur'.

De Tweede Kamer heeft gevraagd om een bemiddelaar tussen kabinet en boeren, maar het zou handiger zijn om een relatietherapeut te zoeken om de relatie te herstellen tussen boeren en natuurbeschermers enerzijds en het kabinet anderzijds. Boeren en natuurbeschermers willen namelijk hetzelfde: een gezonde toekomst. Als je een goede waardendiscussie organiseert, kom je daar uit. Zie ook: 'Waardendiscussie nodig in stikstofcrisis'.

Geef de natuur een stem

Geef de natuur een stem. Deel een mooie foto van de natuur en roep provincies, gemeenten, waterschappen én de rijksoverheid op: #laatdenatuurnietstikken.

Tekst en foto: Sander Turnhout, SoortenNL (leadfoto: grasland in de bosrand bij Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide)