Sportpark AV Pijnenburg Soest - primair

Natuurrijk sportpark in Soest

De Vlinderstichting
1-JUN-2023 - Sport en natuur horen bij elkaar. Veel sporten vinden buiten plaats, en een mooie omgeving helpt om de sport nog intenser te beleven. Daarom heeft De Vlinderstichting zich ingezet om sportparken te vergroenen. In Soest is het sportpark van Atletiekvereniging Pijnenburg al goed bezig om aantrekkelijker te worden voor planten en dieren.

Faunavoorzieningen zoals nestkasten zijn onderdeel van de ecocheckOp sportparken komen thema’s als bewegen, gezondheid en beleving bij elkaar. Natuurvriendelijke sportparken dragen daar nog een extra steentje aan bij en zijn bovendien van groot belang voor de biodiversiteit. Door het nemen van kleinschalige maatregelen zoals inzaaien met bloemen, nestkastjes of een bijenhotel plaatsen, ijzeren hekken vervangen door heggen of boomstammen wordt het sportpark meer waard. Niet alleen voor de biodiversiteit, maar ook voor de sporters en de buurtbewoners. Met de EcoCheck Sportparken, die De Vlinderstichting heeft ontwikkeld, maak je inzichtelijk hoe een sportpark scoort op het gebied van biodiversiteit. Jaap van den Berg ging meteen aan de slag op ‘zijn’ sportpark, van Atletiekvereniging Pijnenburg in Soest. Een ecocheck bekijkt allerlei facetten. Het gaat om de aanwezige variatie op het park, welke groenelementen er zijn, hoe deze worden beheerd, maar ook of er aan draagvlak wordt gewerkt en hoe er rekening wordt gehouden met duurzaamheid.

Jaap deed de check op Pijnenburg en kwam tot een puntentotaal van 85. Vanaf 80 punten mag een sportpark zich ‘groen’ noemen en dus was men best trots op het resultaat. Dat hoge puntentotaal verdiende Pijnenburg onder andere doordat er meer dan 30 procent natuur is op het park, dat er inheemse bomen en struiken zijn, er ecologisch beheerd wordt en dat het blad blijft liggen. Maar ook het feit dat er faunavoorzieningen zijn aangebracht en dat er gewerkt wordt aan variatie speelde mee.

Bijenhotel met informatie voor de bezoekersEr is reliëf en variatie in hoogte van de beplanting, en er zijn overhoekjes en ruige delen, takkenhopen en geleidelijke oevers aan de watergangen. Op het gebied van duurzaamheid scoorden het feit dat de velden van gras zijn en er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt hoog. De atletiekvereniging kreeg bovendien punten omdat er kritisch wordt gekeken naar de verlichting, dat die alleen gebruikt wordt als het nodig is en omdat de parkeerplaatsen halfverhard zijn. Maar er waren ook nog verbeterpunten en daar gaat AV Pijnenburg nu extra hard mee aan de gang!

Meer informatie

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Google Earth (leadfoto: Sportpark AV Pijnenburg te Soest); AV Pijnenburg