Natuurberichten

Pagina 4 van 1277 - 12764 Resultaten

Afgelopen weekend heeft het een paar graden gevroren. Dat betekent voor de paddenstoelenliefhebbers onder ons dat ze moeten gaan letten op de Dennenslijmkop. Deze paddenstoel heeft namelijk een vorstprikkel nodig om tevoorschijn..


Lees verder 23 november 2022   1 week oud
NT website Natuurkwaliteit - primair

De organisaties binnen SoortenNL hebben hun data over verspreiding en voorkomen van planten en dieren bijeengebracht, en zo inzichtelijk gemaakt waar welke aandacht voor natuur en landschap nodig is. Op 2 december van 10.00 uur..


Lees verder 23 november 2022   1 week oud
Hazelmuis

Winterslaapwoensdag: hazelmuizen en woelmuizen komen op eigen wijze de winter door...


Lees verder 23 november 2022   1 week oud
Boomdeeldag Borne 2022

In totaal 156 bomen en 2415 stuks bosplantsoen verwisselden op zaterdag 19 november bij Erve Knoef in Borne van eigenaar. Dat gebeurde onder het toezicht oog van Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde van de provincie Overijssel, en..


Lees verder 22 november 2022   1 week oud
Bodemonderzoek Gelderland bos

Door stikstof en droogte verzuren onze bossen. Er is veel te doen over de gevolgen, waaronder boomsterfte en de achteruitgang van bodemleven. Het probleem van verzuring verschilt per type bosgroeiplaats. Met name in bossen op..


Lees verder 22 november 2022   1 week oud
Turdus pilaris. Kramsvogel

Afgelopen weken verlieten grote hoeveelheden vogels ons land, maar we kregen er ook veel weer bij. Doortrekkers als de graspieper waren in september al heel actief, en in Limburg vlogen er half november nog steeds behoorlijke..


Lees verder 22 november 2022   1 week oud
Toekomstvisie Rijn Maasmonding

Kun jij je een meer natuurlijke en leefbare Rijn-Maasmonding voorstellen? WWF en ARK Natuurontwikkeling schetsen een toekomstperspectief met een aantrekkelijk, veilig én natuurlijk landschap. ..


Lees verder 21 november 2022   1 week oud
Kleine wintervlinder

Bomen vol kleine wintervlinders en pimpelmezen in de tuin. ..


Lees verder 21 november 2022   1 week oud

Tachtig procent van de kleine wateren in Nederland scoort een onvoldoende voor waterkwaliteit. Dat blijkt uit het nieuwste citizen science onderzoek ‘Vang de watermonsters’. De resultaten zijn vergelijkbaar met de voorgaande drie..


Lees verder 20 november 2022   1 week oud
Gewone zeehond (exclusief eenmalig WMR)

De telresultaten van de gewone zeehonden in de internationale Waddenzee laten dit jaar een daling zien van 22 procent in het aantal pups én een daling van 12 procent in het aantal ruiende zeehonden. Vorig jaar was er een daling..


Lees verder 20 november 2022   1 week oud

Archief