Natuurberichten

Uitgever: Provincie Gelderland

Gelderland heeft veel natuur. De provincie zorgt ervoor dat onze omgeving rijk aan natuur blíjft en dat iedereen daarvan kan genieten.

Pagina 12 van 16 - 151 Resultaten

Common Swift. Gierzwaluw. Apus_apus. Clinging to wall

In 2018 zijn in vier Gelderse gemeenten pilots soortenmanagementplannen gestart. Aanleiding was dat in het kader van soortenbescherming van de Wet Natuurbescherming steeds meer aanvragen binnenkwamen voor ontheffingen. Langdurige..


Lees verder 24 februari 2019   5 jaar oud
vennetjes Wisselse Veen

Het afgelopen jaar is in het Wisselse veen bij Epe veldonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in de opbouw van het gebied. De onderzoekers stuitten daarbij op intacte veenprofielen die inzicht geven in de..


Lees verder 10 februari 2019   5 jaar oud
bronbos landgoed Middachten

Aan de voet van de Veluwe ligt op het landgoed Middachten een uniek bronbos. Regenwater dat valt op de Veluwe komt hier naar boven en zoekt zich via bronnen en beekjes een weg door het bos, om uiteindelijk via enkele beken in de..


Lees verder 5 februari 2019   5 jaar oud
Clemens Cornielje

Er komen twee nieuwe natuurbruggen op de Veluwe. Een ervan wordt vernoemd naar Clemens Cornielje. Dat maakte de provincie Gelderland bekend tijdens een speciale vergadering van de Provinciale Staten op 23 januari. De bijeenkomst..


Lees verder 25 januari 2019   5 jaar oud
groen schoolplein, Apeldoorn

Waar speelde jij vroeger als kind het liefst? Op een grote grijze stenen vlakte met een zandbak en een klimrek erop, of in een groen gebied met boomstammen, klimpalen en struiken? Een volledig stenen schoolplein is niet meer van..


Lees verder 19 januari 2019   5 jaar oud
Tunnelgebruik 2014

De provincie Gelderland heeft een nieuw beleid voor ontsnippering vastgesteld. In de afgelopen jaren sloten wij aan bij het Rijksprogramma, door in de omgeving van de rijksecoducten voorzieningen aan te leggen. De komende jaren..


Lees verder 28 december 2018   5 jaar oud
Perzische Berenklauw

De provincies zijn dit jaar verantwoordelijk geworden voor de aanpak van invasieve exoten. De provincie Gelderland heeft nu een plan van aanpak voor invasieve exoten vastgesteld. Er komt onder andere een regeling om beheerders van..


Lees verder 16 december 2018   5 jaar oud
groen schoolplein, Wageningen

De provincie Gelderland heeft enkele subsidieregelingen vernieuwd met meer aandacht voor biodiversiteit. Er zijn nieuwe regelingen voor soortmanagementplannen en groene schoolpleinen en de bestaande regelingen voor..


Lees verder 30 november 2018   5 jaar oud
Landschap ten zuiden van Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn stelt grond beschikbaar voor de eerste compensatiepool van Gelderland. Ruim twintig hectare nieuwe natuur zal worden aangelegd, betaald door partijen die elders natuur of bos hebben aangetast. Voor deze..


Lees verder 18 november 2018   5 jaar oud
schraalland in het Wisselse veen

Onlangs maakte Geldersch Landschap & Kasteelen bekend dat in het Wisselse Veen bij Epe een populatie van de Zilveren maan leeft. Dat is groot nieuws, want deze vlinder is in Nederland zeer zeldzaam geworden en was al decennialang..


Lees verder 4 november 2018   5 jaar oud

Archief