Zwarte roodstaart

Phoenicurus ochruros. Zwarte roodstaart, vrouw Zwarte roodstaart (Bron: Mark Zekhuis, Saxifraga)

Phoenicurus ochruros

  • Fenofase: Zomervogel. Vanaf half maart zijn de eerste exemplaren aanwezig. Overwintert in Zuid-Europa en Noord-Afrika. In zachte winters overwinteren soms ook kleine aantallen ons land.
  • Beschrijving: Mannetje heeft 's zomers een roetzwart lichaam en een witte vleugelvlek. De staart van zowal mannetje als vrouwtje is roodoranje. Het vrouwtje kan gemakkelijk worden verwisseld met vrouwtje van de Gekraagde roodstaart, maar bij de laatste is echter de stuit ook oranjerood, niet alleen de staart.
  • Habitat: Algemene broedvogel van bebouwd gebied. Broedt in holtes voornamelijk op of rond gebouwen of in steenhopen. Kan o.a. aangetroffen worden in industrieterreinen, boerderijen, nieuwbouwwijken en spoorwegempacementen.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer wordt de eerste Zwarte roodstaart gezien? (zang of zichtwaarneming)

Waarnemingen voor deze soort