Veldleeuwerik

Alauda arvensis. Veldleeuwerik, jong Veldleeuwerik (Bron: Piet Munsterman, Saxifraga)

Alauda arvensis

Veldleeuweriken worden vaak gehoord in het voorjaar en de zomer, wanneer hun zang laten horen horen, terwijl zij hoog in de lucht stilhangen. Men kan Veldleeuweriken vinden op weilanden, akkers en heidevelden, waar ze leven van insecten en in mindere mate zaden. Eind september trekt een gedeelte van de Nederlandse broedvogels naar Zuid-Europa, en ze keren rond februari-maart weer terug.

Het gaat de Veldleeuwerik niet voor de wind in Nederland. Vroeger broedde hij in de duinen,  en later ook op de landbouwgronden. Nu de landbouw steeds intensiever wordt, zijn deze gronden als broedgebied veel minder geschikt geworden voor de Veldleeuwerik. Ook de heide verruigt steeds meer, waardoor Veldleeuwerikken zich er niet meer thuisvoelen.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer wordt de eerste Veldleeuwerik gezien of gehoord?

Waarnemingen voor deze soort