Sprinkhaanzanger

Sprinkhaanzanger Sprinkhaanzanger (Bron: Stefan Hage, Birds.se)

Locustella naevia

  • Fenofase: Zomervogel. Is in Nederland aanwezig vanaf half april. Overwintert in Afrika.
  • Beschrijving: Grootte ca. 13 cm. Onopvallende, bruine vogel die vaak moeilijk te ontdekken is. Lichte borst, donkere strepen op onderstaartdekveren en rug. Afgeronde staart. Zang: hoge, lang aangehouden, krekelachtige zang. Lijkt op de zang van Snor, maar hoger van toon.
  • Habitat: Broedt in vooral in rietmoerassen, graslanden en vochtig struikgewas in natte heide en moerassige beekdalen.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer wordt de eerste Sprinkhaanzanger gezien of gehoord?

Waarnemingen voor deze soort