Grote bonte specht

Dendrocopos major. Grote bonte specht Grote bonte specht (Bron: Jan Nijendijk, Saxifraga)

Dendrocopos major

De Grote bonte specht is vaak al vroeg in het voorjaar te horen. In januari of februari hoor je zijn roffel al door bosgebieden klinken. Hij is te vinden in zowel loof- als naaldbos, en ook in parken en cultuurlandschappen is de soort te vinden. Afgebeeld is het mannetje. Het vrouwtje is te onderscheiden van het mannetje door het ontbreken van het rood achter op de kop. Bij jonge dieren is de gehele bovenkant van de kop rood. De roffel duurt nog geen seconde en bestaat uit zo'n 10-15 slagen. De roffel van de Kleine bonte specht is hiervan te onderscheiden doordat deze roffel vaak tot wel drie seconden duurt.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer wordt de eerste roffel van de Grote bonte specht gehoord?
  • Wanneer worden de eerste jonge Grote bonte spechten gezien (kop uit hol)?

Waarnemingen voor deze soort