Huiszwaluw

Delichon urbica. Huiszwaluw Huiszwaluw (Bron: Mark Zekhuis, Saxifraga)

Delichon urbica

Huiszwaluwen zijn in ons land te vinden vanaf half april tot oktober. Ze overwinteren in Afrika. De Huiszwaluw broedt in kolonies, en ons land telt zo'n 100.000 broedparen. Ze bouwen nesten van klei of leem aan de buitenkant van gebouwen,  vaak onder een richel of dakgoot. Als bouwmateriaal gebruiken ze natte klei, die ze verzamelen langs randen van grote plassen in de buurt van rivieren. 

De Huiszwaluw lijkt enigzins op de Boerenzwaluw, maar heeft niet zo'n lange staartpennen en mist de rode keel en voorhoofd van de Boerenzwaluw (zie ook de tekenig hieronder). De Huiszwaluw heeft een opvallend witte stuit (de bovenkant van het lichaam, tussen rug en staart), die bij de Boerenzwaluw ontbreekt.
Boerenzwaluwen broeden vaak in schuren, in tegenstelling tot Huiszwaluwen. Zij broeden voornamelijk in groepen tegen de buitenkant van gebouwen, onder de dakgoot.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer wordt de eerste Huiszwaluw gezien?

Waarnemingen voor deze soort