Kraanvogel

Grus grus. Kraanvogel Kraanvogel (Bron: Arie de Knijff, Saxifraga)

Grus grus

De Kraanvogel is een soort die al heel lang niet meer in Nederland broedt, maar de afgelopen paar jaren was er een enkel broedgeval in het Fochteloërveen in Drenthe. De meeste Kraanvogels worden tijdens de trek gezien. In oktober/november trekken Kraanvogels langs de oostkant van ons land vanuit Scandinavië naar Afrika. Bij veel oostenwind kunnen aanzienlijke aantallen in ons land waargenomen worden. De meeste trekken 's nachts over, maar soms komen ze ook aan de grond. Ze broeden in uitgestrekte bos- en veenmoerassen en aan meren met rietvelden, vooral in Noord- en Oost-Europa. In het voorjaar trekken ze weer terug naar hun broedgebieden, en worden dan eind februari en maart in ons land gezien.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer worden de eerste Kraanvogels gezien?

Waarnemingen voor deze soort