Kleine karekiet

Kleine karekiet (Bron: Piet Munsterman, Saxifraga)

Acrocephalus scirpaceus

  • Fenofase: Zomervogel. De eerste Kleine karekieten worden rond eind april gezien. Hij overwintert in tropisch Afrika.
  • Beschrijving: Grootte ca.13 cm. Onopvallend gekleurd. Lijkt op Bosrietzanger. Bruinbeige bovendelen zonder opvallende tekening, onderzijde licht.
  • Zang: eentonige reeks nasale, krassende tonen die worden herhaald: "karre-karre-karre-tirre-tirre". Soms worden andere vogels geïmiteerd. 
  • Habitat: Komt vrij algemeen voor in moerasgebieden, waar het nest vaak gemaakt wordt in riet, maar ook in wel in struikgewas.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer wordt de eerste Kleine karekiet gezien of gehoord?

Waarnemingen voor deze soort