Goudplevier

Pluvialis apricaria. Goudplevier Goudplevier (Bron: Peter Stein, Saxifraga)

Pluvialis apricaria

De Goudplevier broedt in hoogvenen, heidevelden en toendras, onder andere op IJsland, Schotland, Noord-Rusland en Fenno-Scandinavië. Vroeger broedde hij nog in Nederland, nu overwintert hij hier alleen door het verdwijnen van geschikt broedbiotoop. Vanaf juli/augustus worden de eerste groepen Goudplevieren in Nederland waargenomen.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer worden de eerste Goudplevieren gezien?

Waarnemingen voor deze soort