Roodborsttapuit

Saxicola torquata. Roodborsttapuit, man Roodborsttapuit (Bron: Mark Zekhuis, Saxifraga)

Saxicola torquata

De Roodborsttapuit is een opvallend vogeltje. Het mannetje heeft een rode borst, een zwarte kop en een witte keelband. Het vrouwtje heeft een buinige kop en rug en een lichte oranjebruine borst. Ze broeden in open, struikachtig terrein zoals heidevelden, verruigde landschappen en duingebieden. Vaak zie je ze als ze zitten op vrijstaande struikjes of of paaltjes.
De zang is een zacht geprevel met korte scherpe klanken als 'trak, wiet trak-trak wiet'.
Vanaf maart zijn Roodborsttapuiten weer terug uit hun overwinteringsgebied.

Voor De Natuurkalender willen we weten:

  • Wanneer wordt de eerste Roodborsttapuit gezien?

Waarnemingen voor deze soort