Tweelobbige wolbij

Tweelobbige wolbij, nieuw voor Vlaanderen

18-JUL-2011 - De Antwerpse haven heeft er een nieuwe soort bij. Afgelopen weekend werd hier tijdens een bijenexcursie de zeer zeldzame Tweelobbige wolbij waargenomen. Deze topwaarneming bevestigt nogmaals de bijzondere natuurwaarde die havens, industrieterreinen en spoorwegbermen hebben in het sterk versnipperde Vlaanderen.

Bericht uitgegeven door Aculea, wilde bijen- en wespenwerkgroep van Natuurpunt op [publicatiedatum]

De Antwerpse haven heeft er een nieuwe soort bij. Afgelopen weekend werd hier tijdens een bijenexcursie de zeer zeldzame Tweelobbige wolbij waargenomen. Deze topwaarneming bevestigt nogmaals de bijzondere natuurwaarde die havens, industrieterreinen en spoorwegbermen hebben in het sterk versnipperde Vlaanderen.

De Tweelobbige wolbij (Anthidium oblongatum) werd nooit eerder waargenomen in Vlaanderen, maar gedijt in Wallonië wel nog goed op enkele kalkhellingen langs Samber, Maas en Ourthe. Deze soort lijkt sterk op de algemene Grote wolbij (Anthidium manicatum), maar onderscheidt zich door haar geringere grootte, de roodoranje poten en smallere achterlijfvlekken. Ze nestelt in holtes tussen stenen en bekleedt haar nestgangen met plantenharen die ze met haar stevige kaken van onder meer Slangenkruid en diverse toortsen snijdt.  De soort vliegt vooral op vlinderbloemigen en vertoont een voorkeur voor het stuifmeel van Gewone rolklaver.

Foto: Nicolas J. Vereecken

Deze unieke waarneming toont nogmaals aan dat natuur en economie hand in hand kunnen gaan. In een sterk verstedelijkt Vlaanderen kunnen veel planten- en diersoorten zich immers vaak enkel nog handhaven in de marge van havens, industrieterreinen en spoorwegbermen. Deze stenige, vaak warme, substraten zijn de ideale voedingsbodem voor warmteminnende planten. Een goede portie kalk, vaak door de mens aangebracht, zorgt ervoor dat de plantenrijkdom nog specifieker wordt. Ook bij insecten zien we dat het vaak de kalk- en warmteminners zijn die zich hier thuis voelen. Zo is de Antwerpse haven al jaren een goede stek voor het Bruin blauwtje (Aricia agestis) en werd hier recent ook de zuiderse Bergveldwesp (Polistes biglumis) waargenomen.

Warmteminnende insecten  zoals de Tweelobbige wolbij zullen de komende jaren wel vaker kans zien om zich te vestigen in Vlaanderen. Ten gevolge van de opwarming van de aarde is Vlaanderen immers meer en meer geschikt om zuiderse soorten te huisvesten. Het inrichting van een goed beheerd netwerk van natuurgebieden, verder ondersteund en verbonden door een functioneel netwerk van ecologische infrastructuur dringt zich dus meer en meer op, ook in havens en industrieterreinen. In en rond de Antwerpse haven werken het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen en Natuurpunt samen aan de uitbouw van zo'n netwerk via het project "De Antwerpse Haven Natuurlijker". Dit project toont aan dat economische en ecologische ontwikkeling perfect verzoenbaar kunnen zijn, zelfs in een wereldhaven...

Tekst: Jens D'Haeseleer (Natuurpunt Studie)

Foto: Nicolas J. Vereecken