Raaf

Ravenswoud brengt eerste Friese raven groot

26-JUL-2011 - Deze zomer broedde voor het eerst sinds honderd jaar een paar raven met succes in Friesland. De vogels kozen de bossen van Ravenswoud, grenzend aan het Fochteloërveen, uit als thuisbasis.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Deze zomer broedde voor het eerst sinds honderd jaar een paar raven met succes in Friesland. De vogels kozen de bossen van Ravenswoud, grenzend aan het Fochteloërveen, uit als thuisbasis.

Raaf (foto: Saxifraga-Piet Munsterman)'De raven hebben deze plek niet voor niets uitgekozen', vertelt boswachter Martin Snip trots. 'Het zal niet vanwege de naam zijn, maar vanwege het natuurgebied dat de laatste jaren door Natuurmonumenten flink is vergroot.'

Uitgeroeid
De raven werden in de vorige eeuw in Nederland door de mens uitgeroeid. Het laatste Friese legsel werd in 1904 bij Beetsterzwaag uit het nest gehaald. Veertig jaar geleden werd de raaf weer geïntroduceerd op de Veluwe. “De raven van Ravenswoud zijn nakomelingen van de raven uit Berkenheuvel, onderdeel van Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Groot natuurgebied
Net als de raven in Berkenheuvel kozen de eerste Friese raven voor een groot natuurgebied om in te broeden. Twee jaar geleden richtte Natuurmonumenten het Compagnonsveld, grenzend aan de bossen van Ravenswoud, in als natuurgebied. 'Het is mooi om te zien hoe snel dat nieuwe diersoorten aantrekt.'

Grote vogels
De raaf is de grootste van de kraaiachtigen in ons land. 'Als hij de vleugels strekt, is hij 120 centimeter groot.' Snip legt uit dat een raaf te herkennen is aan zijn trage vleugelslag en de wigvormige staart.' Hij maakt een laag krassend geluid.

Raaf (foto: Saxifraga-Mark Zekhuis)

Echte liefde
Als de raaf eenmaal een partner heeft gevonden, blijft hij die zijn hele leven trouw. 'Het zijn schuwe vogels. Ze bouwen hun nest in een hoge boom, op een afgelegen plek.' De raaf is een echte alleseter. Vanuit de bossen van Ravenswoud zwerven ze door de omliggende natuur, op zoek naar knaagdieren, insecten, wormen en kadavers. Ze eten ook plantendelen zoals bessen en fruit.

Niet zonder risico
Raven gebruiken hun nest vaak jaren achtereen. 'We hopen dat dit paar de komende jaren in de bossen van Ravenswoud blijft.' Helemaal gerust hierop is Snip niet. 'Kraaiachtigen leggen nog wel eens het loodje door afschot of vergiftiging.'

Bron: Natuurmonumenten
Foto's: Piet Munsterman, Mark Zekhuis, Saxifraga