Raaf

Eerste ravenbroedsel in Noord-Brabant sinds negentig jaar

ARK Rewilding Nederland
18-JUN-2012 - Dit jaar zijn drie jonge raven geboren en uitgevlogen in natuurgebied De Maashorst (tussen Uden en Oss) in Noord-Brabant. Dat is voor het eerst in meer dan 90 jaar.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Dit jaar zijn drie jonge raven geboren en uitgevlogen in natuurgebied De Maashorst (tussen Uden en Oss) in Noord-Brabant. Dat is voor het eerst in meer dan 90 jaar.

Raven in de Maashorst

Jonge raven op nest in De Maashorst (foto: Marc Gottenbos)In het voorjaar van 2011 was er al een paartje raven in het gebied aanwezig maar die hebben toen geen broedpoging ondernomen. Ondanks dat raven even groot zijn als een buizerd valt het niet mee om deze dieren waar te nemen. In 2011 werden ze regelmatig gezien bij telpost Brobbelbies Zuid die bijna het hele jaar bemand is. De waarnemingen waren toen voldoende om er, volgens de officiële SOVON richtlijnen, een territorium aan toe te kennen. Dit bleek heel uniek te zijn omdat de laatst bekende broedgevallen van raven in Noord-Brabant van meer dan 90 jaar geleden waren: tot 1920 broedde er een paartje in Mierlo en ook in Soerendonk.

Spannende tijden

De Vogelwacht Uden e.o. besloot dan ook om in 2012 de vogels nog beter in de gaten te houden. Helaas werden de vogels nog maar zelden bij de telpost gezien en was bijna alle hoop vervlogen tot eind april er toch waarnemingen en foto’s uit een ander deel van dit grote natuurgebied kwamen. De exacte locatie is toen geheim gehouden om verstoring te voorkomen. Op 20 mei zijn er drie jongen uitgevlogen. Terugrekenend moet het eerste ei rond half maart gelegd zijn.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Ruimte voor aaseters

Om de Maashorst te verrijken en typische aaseters als raven extra kansen te bieden, is advies ingewonnen bij het project Ruimte voor aaseters (www.dooddoetleven.nl). Nu kunnen dode dieren (o.a. reeën) die onder een auto gesneuveld zijn een nieuwe plek krijgen in de natuur. Met de terugkeer van (grote) dode dieren wordt de natuur in de Maashorst completer en daarmee geschikter voor raven.

Tekst: Leo Ballering (Vogelwacht Uden e.o. en SOVON vogelonderzoek Nederland) en Bart Beekers (ARK)
Foto's: Marc Gottenbos (www.birdimage.nl)