noordse woelmuis

Onderzoek Noordse woelmuizen aan de Zuidkust

22-NOV-2011 - Onlangs zijn er Noordse woelmuizen gevangen aan de zuidkust van Schouwen Duiveland. Boswachter André Hannewijk heeft samen met Kees de Kraker van onderzoeksbureau Sandvicensis 82 vallen geplaatst. De vallen zijn vrijdag 11 en zaterdag 12 november geleegd.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Onlangs zijn er Noordse woelmuizen gevangen aan de zuidkust van Schouwen Duiveland. Boswachter André Hannewijk heeft samen met Kees de Kraker van onderzoeksbureau Sandvicensis 82 vallen geplaatst. De vallen zijn vrijdag 11 en zaterdag 12 november geleegd. 

Bedreigd
Noordse woelmuis (foto: Richard Witte van den Bosch)De reden van dit muizenonderzoek is dat de bedreigde diersoort Noordse woelmuis voorkomt in het gebied. Om er voor te zorgen dat deze zeldzame soort kan blijven voortbestaan, is met de inrichting van een aantal deelgebieden rekening gehouden met de eisen die deze muizensoort stelt.

Concurrentie
De veldmuis, de aardmuis en de Noordse woelmuis behoren alle drie tot het geslacht ‘woelmuis’. Zij lijken zoveel op elkaar, ook in hun gedrag, dat zij concurrenten van elkaar zijn. De Noordse woelmuis heeft het zwaar naast de veldmuis en aardmuis en zoekt daardoor zijn heil in natte terreinen. Hier zitten veld- en aardmuis namelijk niet. Maar juist die natte gebieden zijn zeldzaam geworden in Nederland.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Kees de Kraker leegt een muizenval.

Begeleidingsgroep
Vorig jaar is een speciale begeleidingsgroep in het leven geroepen met regionale en landelijke Noordse woelmuisexperts. Zij besloten dat er een vinger aan de pols gehouden moet worden wat betreft de Noordse woelmuispopulatie. Het is nu uitproberen of we met het huidige beheer op de goede weg zijn; daarnaast moeten we op tijd bijsturen met het waterpeil en/of gefaseerd begrazen wanneer we zien dat het de verkeerde kant op gaat.

Recente bevindingen
Bij het monitoren van de Noordse woelmuis langs de Schouwse zuidkust bleek dat deze soort het op de eilandjes in Plan Tureluur goed doet. In vergelijking met de situatie in 2010 komt deze kwetsbare soort nu op nog meer eilandjes voor. Op enkele locaties waar vorig jaar alleen de veldmuis werd aangetroffen, zitten nu Noordse woelmuizen. De Noordse woelmuis doet het zo goed op de eilandjes omdat deze niet begraasd worden (daar kan de Noordse woelmuis heel slecht tegen) en geïsoleerd liggen. Op sommige plekken die licht begraasd worden, weet de soort zich te handhaven in ruige distelvelden die het vee mijden.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Richard Witte van den Bosch