Scanned from Svenska fåglar, no copyright

Een kurkentrekker? Nee, een notenkraker

Sovon Vogelonderzoek Nederland
15-OKT-2008 - Sommige vogelaars zwijmelen bij het zien van tientallen aalscholvers op een richeltje, anderen houden meer van steltlopers in winterkleed of meeuwen in de dorpsvijver. Weer anderen struinen elk bosje af op zoek naar leuke zangertjes. Ook zijn er vogelaars die kunnen genieten van zeldzame soorten. Een van die zeldzame soorten is de notenkraker.

Bericht uitgegeven door SOVON op woensdag 15 oktober 2008

Sommige vogelaars zwijmelen bij het zien van tientallen aalscholvers op een richeltje, anderen houden meer van steltlopers in winterkleed of meeuwen in de dorpsvijver. Weer anderen struinen elk bosje af op zoek naar leuke zangertjes. Ook zijn er vogelaars die kunnen genieten van zeldzame soorten. Een van die zeldzame soorten is de notenkraker.

Een bijzondere naam voor een bijzondere vogelsoort. Hij behoort tot de kraaiachtigen en is ongeveer even groot als de gaai. Het verenkleed is overwegend donkerbruin met witte vlekken. De kruin en vleugels zijn grotendeels bruin. In ons land is hij behoorlijk zeldzaam, de invasiejaren buiten beschouwing gelaten. Van notenkrakers is namelijk bekend dat ze in sommige jaren massaal op zoek gaan naar nieuwe voedselbronnen als die in hun normale leefomgeving op zijn. Een aantal weken geleden waren er al geruchten dat er honderden notenkrakers door honger gedreven vanuit Noord-Europa in Denemarken waren neergestreken. Vogelaars uit ons land zaten al handenwrijvend te wachten tot ze de oversteek naar ons kikkerlandje zouden wagen. Dat gebeurde helaas niet, tot afgelopen weekend. De eerste heeft zaterdag dan toch ons land bereikt en zit nu in Wieringerwerf in de kop van Noord-Holland. Daar wordt hij door de veel vogelaars omarmd, bekeken en veelvuldig op de gevoelige plaat vastgelegd. Het zijn immers vogels met een hoog knuffelgehalte, die zich doorgaans gemakkelijk laten benaderen en niet schuw zijn.

Ziet u nu zelf de komende winter een notenkraker (die kans is immers aanwezig), vergeet hem dan vooral niet door te geven aan SOVON, want ook daar kijken ze zo heel af en toe graag naar een zeldzame vogel.

Opgepast! Niet iedere gestippelde donkergekleurde vogel is een notenkraker. Regelmatig krijgen we bij SOVON meldingen binnen van een groepje notenkrakers die in de tuin zit en van de bessen eet. Dit zijn eigenlijk altijd winterkleed spreeuwen. Een notenkraker is echt een stuk groter dan een spreeuw, gedraagt zich veel meer als een kraai, zit zelden in een groepje en eet doorgaans voornamelijk noten.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON
Afbeelding: Magnus von Wright in Svenska fåglar