Nieuw in Nederland: braamparelmoervlinder

De Vlinderstichting
28-JUL-2011 - In de Nederlandse provincie Limburg is een braamparelmoervlinder waargenomen. Deze soort is nog nooit eerder in Nederland vastgesteld, maar breidt zich de afgelopen jaren in Duitsland, Frankrijk en België naar het noorden uit. Nu gaat het nog om een zwerver, maar binnenkort kan hij zich wellicht echt vestigen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

In de Nederlandse provincie Limburg is een braamparelmoervlinder waargenomen. Deze soort is nog nooit eerder in Nederland vastgesteld, maar breidt zich de afgelopen jaren in Duitsland, Frankrijk en België naar het noorden uit. Nu gaat het nog om een zwerver, maar binnenkort kan hij zich wellicht echt vestigen.

In Zuidoost-Europa komt de braamparelmoervlinder regelmatig voor (foto: Kars Veling)De braamparelmoervlinder kwam tot een jaar of twintig geleden voor vanaf de Pyreneeën en de Alpen tot in de Balkan. Vanaf die tijd is de soort voorzichtig naar het noorden aan het opschuiven. De laatste vijf jaar gaat dat echter bijzonder snel. Zo werd deze fraaie parelmoervlinder in 2006 voor het eerst in België ontdekt. In de Gaume, in de provincie Luxemburg, werden toen een aantal vlinders gezien. In 2007 bleek de soort nog aanwezig en leek vestiging een feit. Daarna breidde de braamparelmoer sterk uit en nu zijn er al waarnemingen van meer dan veertig locaties in Wallonië. De noordelijkste melding komt uit de omgeving van Hoei, toch nog gauw een kilometer of twintig van Vlaanderen en een dikke veertig kilometer van de Nederlandse grens. Toch heeft in 2011 een braamparelmoervlinder Nederland bereikt. Op 2 juli werd een redelijk verse vlinder gezien in Zuid-Limburg. Het is nog onduidelijk of het de voorbode is voor een vestiging van deze soort of dat het gewoon een eenmalige waarneming zal blijken te zijn.

Bovenzijde braamparelmoervlinder (foto: Kars Veling)Er lijken zowel in Nederlands als Belgisch Limburg genoeg goede leefgebieden voor de braamparelmoervlinder te zijn. Het is een soort van bloemrijke plaatsen met struiken en van open plekken in het bos. De waardplant waarop de rupsen zijn gespecialiseerd is, zoals de naam al verraadt, braam. Zowel gewone braam (Rubus fruticosus) als framboos (Rubus idaeus) worden genoemd en deze zijn beide in voldoende mate beschikbaar. Het lijkt voor de hand te liggen dat het veranderende klimaat een rol speelt bij het steeds verder noordelijk opduiken van de braamparelmoervlinder. Volgens de voorspellingsmodellen zou in 2050 het hele gebied ten zuiden van de grote rivieren in Nederland qua klimaat geschikt moeten zijn voor deze vlinder. Aangezien braam er ook wijd verbreid is, lijkt niets een vaste vesting in de weg te staan. De vliegtijd van de braamparelmoervlinder is voor dit jaar voorbij, maar de Limburgse vlinderliefhebbers kijken volgend jaar goed uit hun ogen, want het is best mogelijk dat er dan meer braamparelmoers te zien zullen zijn.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting & Wouter Vanreusel, Natuurpunt Studie
Foto's: Kars Veling