Weer braamparelmoervlinder gezien

De Vlinderstichting
26-JUN-2014 - Op de Sint-Pietersberg werd op 18 juni een braamparelmoervlinder gezien. Nog niet zo heel lang geleden was dit een echte vakantiesoort uit zuidelijk Europa, maar hij is aan een indrukwekkende opmars bezig. Dit is het derde jaar op rij dat hij in ons land wordt gezien.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Op de Sint-Pietersberg werd op 18 juni een braamparelmoervlinder gezien. Nog niet zo heel lang geleden was dit een echte vakantiesoort uit zuidelijk Europa, maar hij is aan een indrukwekkende opmars bezig. Dit is het derde jaar op rij dat hij in ons land wordt gezien.

Braamparelmoervlinder is voor het derde jaar op rij gezien (foto: Chris van Swaay)Deze fraaie parelmoervlinder werd in 2006 voor het eerst in België ontdekt. Ook in Duitsland gaat het snel. Binnen korte tijd werd bijvoorbeeld Rheinland-Pfalz gekoloniseerd en in 2013 vestigde de soort zich aan de Moezel, waar hij ook in 2014 al weer gezien is.

In Nederland werd de eerste braamparelmoervlinder op 2 juli 2011 gefotografeerd langs de Worm in Zuid-Limburg. Vorig jaar werd er één gezien in de Doort bij Echt in Midden-Limburg en de afgelopen week was het dus weer raak, toen Mink hem 18 juni kon fotograferen op de Sint Pietersberg. De braamparelmoervlinder is een soort van bloemrijke plaatsen met struiken en van open plekken in het bos. De waardplant waarop de rupsen zijn gespecialiseerd is, zoals de naam al verraadt, braam. Zowel gewone braam (Rubus fruticosus) als framboos (Rubus idaeus) worden genoemd en deze zijn beide in voldoende mate beschikbaar.

Niet spatscherp maar goed herkenbaar, braamparelmoervlinder Pietersberg (foto: Nick W.)

Let de komende maand op braamparelmoervlinder, vooral in Zuid-Nederland (foto: Kars Veling)Het lijkt voor de hand te liggen dat het veranderende klimaat een rol speelt bij het steeds verder noordelijk opduiken van de braamparelmoervlinder. Volgens de klimaatvoorspellingsmodellen zou in 2050 het hele gebied ten zuiden van de grote rivieren in Nederland qua klimaat geschikt moeten zijn voor deze vlinder. Aangezien braam er ook wijd verbreid is, lijkt niets een vaste vestiging in de weg te staan. De braamparelmoervlinder zou wel eens binnen een paar jaar van een zwerver een blijver kunnen worden. De vliegtijd van de braamparelmoervlinder duurt nog tot eind juli. Let dus op een parelmoervlinder die wat groter is dan de bosparelmoervlinder en zilveren maan, maar kleiner dan de duinparelmoervlinder en grote parelmoervlinder. Maar pas op met de algemene gehakkelde aurelia: die kan van een afstandje verdacht veel lijken op een afgevlogen parelmoervlinder. Maak een foto en geef de waarneming door via landkaartje, telmee of waarneming.

Tekst : Chris van Swaay & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto's: Chris van Swaay; Nick W.; Kars Veling