Aalscholver, wikipedia, GNU Free Documentation License

Een nieuwe tegenslag voor de aalscholver

Vogelbescherming Nederland
23-NOV-2008 - Slecht nieuws vorige week voor de aalscholver: het Europees Parlement wil een actieplan maken om het aantal aalscholvers in Europa drastisch te verminderen. Volgens het EP vormen ze een bedreiging voor de visserij.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op zondag 23 november 2008

Slecht nieuws vorige week voor de aalscholver: het Europees Parlement wil een actieplan maken om het aantal aalscholvers in Europa drastisch te verminderen. Volgens het EP vormen ze een bedreiging voor de visserij.

Ook minister Verburg van LNV liet zich eerder in soortgelijke bewoording uit over de situatie in Nederland: de populatie zou onbeheersbaar zijn en door zijn toedoen neemt de visstand af. Het is jammer dat er over deze ‘visrover’ zoveel onwaarheden de ronde doen. In Nederland is het aantal aalscholvers namelijk al jaren stabiel.

Sterker nog: het afgelopen broedseizoen was ronduit slecht en dat hebben we te danken aan het feit dat de aalscholver beschermd is. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is het niet. De aalscholver doet aan zelfregulering, het broedsucces hangt af van de hoeveelheid voedsel en ruimte. Juist door onze beschermingsmaatregelen, bepalen natuurlijke factoren hoeveel aalscholvers er kunnen zijn. Europa zou nog iets van Nederland kunnen leren!

Het is ook onterecht om de aalscholver als concurrent voor de visserij te zien. Niet de aalscholver is verantwoordelijk voor het afnemen van de visstand, maar de visserijsector zelf, in combinatie met dijken en gemalen die binnenwateren ontoegankelijk maken voor vis uit zee.

Jarenlange overbevissing op de aal en snoekbaars heeft de visstand namelijk geen goed gedaan. Deze grote vissen zijn daardoor flink in aantal afgenomen, waardoor de kleine, commercieel oninteressante visjes, in aantal toenemen. De aalscholver eet deze kleine visjes. Beschermingsmaatregelen hebben er verder voor gezorgd dat de aalscholver het weer goed doet in ons land.

De aalscholver is dus geen concurrent van de visserij, hij laat juist zien dat de commerciële visserij niet duurzaam is. Diverse onafhankelijke onderzoeken, waaronder van het RIZA, bevestigen dit. Het bestrijden van de aalscholver zal de vissers daarom totaal niet helpen. Wel zal het de natuur in ons land schade toebrengen. Verstoring van aalscholverkolonies zal andere vogelsoorten, zoals de lepelaar, duperen.

De aalscholver hoort bij Nederland, hij verblijft hier al duizenden jaren, dus laten we daar trots op zijn. Europa moet niet nadenken over een actieplan tegen aalscholvers, maar een voorbeeld nemen aan Nederland. Want als de aalscholver in Nederland iets duidelijk maakt, dan is het wel dat beschermen werkt.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Taka, GNU Free Documentation License