Rossige schaatsenrijder Gerris lateralis

Uitgestorven schaatsenrijder teruggevonden in Walenbos

29-JUL-2011 - Tijdens onderzoek naar waterkevers en waterwantsen in het Walenbos te Tielt-Winge werd op 19 juli 2011 de uitgestorven gewaande Rossige schaatsenrijder op vier verschillende locaties teruggevonden.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie op [publicatiedatum]

Tijdens onderzoek naar waterkevers en waterwantsen in het Walenbos te Tielt-Winge werd op 19 juli 2011 de Rossige schaatsenrijder op vier verschillende locaties teruggevonden.

Dat is hoogst opmerkelijk, want deze soort staat op de Vlaamse Rode Lijst omschreven als "uitgestorven in Vlaanderen"! De laatste waarneming in Vlaanderen van deze soort dateert uit 1984 (R. Bosmans, Snaaskerke, West-Vlaanderen).De langvleugelige vorm van de Rossige schaatsenrijder

De Rossige schaatsenrijder (Gerris lateralis) is tussen 9 en 11,5 mm groot en heeft op het halsschild een grote roodbruine vlek, die verbonden is met een gele streep op de halsschildlob (zie foto). Hiermee onderscheidt hij zich van andere soorten zoals de gelijkende Bruine schaatsenrijder (Gerris thoracicus).

Het diertje heeft een zeer specifiek biotoop. Terwijl verwante soorten veelal waterlopen en minder beschaduwde wateren prefereren, verkiest de Rossige schaatsenrijder sterk beschaduwde wateren in elzen- of wilgenbroekstruwelen met een bodem van veen of grof organisch materiaal. Het loont dus zeker de moeite om dergelijke biotopen elders in Vlaanderen te onderzoeken op het voorkomen van deze soort.

Tekst: Nobby Thys & Eric Stoffelen

Foto: Hans Hendrickx