Karthuizeranjer Kempenbroek

Karthuizeranjers laten zich rijden

ARK Rewilding Nederland
30-JUL-2011 - In het Kempen~Broek bij Stramproy zijn half juli bloeiende Karthuizeranjers gevonden. Een bijzonderheid, want deze plant komt bijna nergens in Nederland nog voor. Wordt het een blijvertje of is het een vakantieganger.

Bericht uitgegeven door ARK op [publicatiedatum]

In het Kempen~Broek bij Stramproy zijn half juli bloeiende Karthuizeranjers gevonden. Een bijzonderheid, want deze plant komt bijna nergens in Nederland nog voor. Wordt het een blijvertje of is het een vakantieganger.

Karthuizeranjer (foto: Bob Luijks)De prachtige roze Karthuizeranjers komen tot nu toe vooral voor in het zuiden en midden van Europa en groeien daar op droge, zonnige en zandige plaatsen. In Oost-Europa is de Karthuizeranjer soms massaal aanwezig in begraasde gebieden. In het Kempen~Broek groeien ze aan de rand van een toekomstig begraasd gebied.  De huidige groeiplaats lijkt dan ook erg geschikt voor de plant en wellicht wordt hier een nieuwe populatie opgebouwd.

Overigens is de kans groot dat de plant niet helemaal op eigen kracht het gebied heeft bereikt. Mogelijk dat zaad meegekomen is met de wieldoppen van Poolse auto's. De aangrenzende weg loopt namelijk naar een camping waar veel Polen verblijven en in Polen is de plant zeker niet zeldzaam. In dat geval maakt deze anjer gebruik van een moderne manier van zaadverspreiding.

Tekst: Twan Teunissen en Marjolein Sterk, ARK
Foto's: Bob Luijks, Natuurportret