Vistrappen Eliksem

Europese Rode Lijsten kleuren donkerrood

23-NOV-2011 - Het natuurlijke erfgoed van Europa vertoont een alarmerende achteruitgang, zo blijkt uit nieuw onderzoek dat gisteren werd gepubliceerd. De Europese Rode Lijst, onderdeel van de Rode Lijst van bedreigde diersoorten™ van de internationale natuurbeschermingsunie IUCN, beoordeelt de toestand van een aanzienlijk deel van de inheemse flora en fauna van de EU. Het onderzoek concludeert dat een groot deel van de weekdieren, zoetwatervissen en vaatplanten worden bedreigd.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Het natuurlijke erfgoed van Europa vertoont een alarmerende achteruitgang, zo blijkt uit nieuw onderzoek dat gisteren werd gepubliceerd. De Europese Rode Lijst, onderdeel van de Rode Lijst van bedreigde diersoorten  van de internationale natuurbeschermingsunie IUCN, beoordeelt de toestand van een aanzienlijk deel van de inheemse flora en fauna van de EU. Het onderzoek concludeert dat een groot deel van de weekdieren, zoetwatervissen en vaatplanten worden bedreigd.

Vooral soorten van zoetwatersystemen staan onder zware druk (foto: Griet Nijs)Gisteren bracht de Europese Unie nieuwe Europese Rode Lijsten uit. Deze lijsten zijn op z'n minst zorgwekkend en geven aan dat er nog veel werk aan de winkel is voor het natuurbehoud. Voor de opmaak van deze Rode Lijsten werd het voorkomen en de verspreiding van ongeveer 6.000 soorten geëvalueerd. 44% van alle zoetwaterweekdieren, 37% van de zoetwatervissen, 23% van de amfibieën, 20% van bepaalde groepen van landweekdieren, 19% van de reptielen, 15% van de zoogdieren en libellen, 13% van de vogels, 11% van bepaalde groepen van houtkevers, 9% van de vlinders en 467 soorten vaatplanten worden momenteel bedreigd. De meest bedreigde soortgroep op dit moment zijn de zoetwaterweekdieren.

Deze achteruitgang is zorgwekkend voor de toekomst van ecosysteemdiensten waarvan bv. visserij en landbouw afhankelijk zijn. Zoetwatervissen worden ernstig bedreigd, vooral door verontreiniging, overbevissing, het verlies van habitats en de invoering van uitheemse soorten. Daarnaast worden de in het wild levende verwanten van landbouwgewassen die van essentieel belang zijn voor de voedselzekerheid vaak verwaarloosd. Enig positief nieuws is dat verschillende soorten van de Habitatrichtlijn
vooruitgegaan zijn dankzij gerichte soortbeschermingsinitiatieven.

Meer informatie

Lees hier het volledige persbericht van de Europese Comissie.

Voor volledige informatie, zie http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist en http://www.iucnredlist.org/europe.