Fratercula arctica. Papegaaiduiker

Vogels na de storm

Sovon Vogelonderzoek Nederland
17-JAN-2012 - Na de winderige maand december zijn de eerste dagen van het nieuwe jaar relatief rustig verlopen. Dat wil zeggen: de vogelwereld is aan het bijkomen van al die stormachtige omstandigheden. Wie nu naar de kust gaat, zal zien dat er opvallend veel meeuwen en andere zeevogels aanwezig zijn.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Na de winderige maand december zijn de eerste dagen van het nieuwe jaar relatief rustig verlopen. Dat wil zeggen: de vogelwereld is aan het bijkomen van al die stormachtige omstandigheden. Wie nu naar de kust gaat, zal zien dat er opvallend veel meeuwen en andere zeevogels aanwezig zijn.

Papegaaiduiker (foto: Saxifraga-Piet Munsterman)U kon er al eerder over lezen op Natuurbericht. De storm van december blies veel zeevogels naar de kust. Voor de meeste vogels liep het goed af, maar er zijn helaas ook veel slachtoffers gevallen. Wie nu een eind langs het strand banjert, heeft een goede kans om een onfortuinlijke papegaaiduiker, noordse stormvogel of jan-van-gent aan te treffen. Deze hebben de storm niet overleefd en zijn van honger omgekomen. Veel soortgenoten hebben het gelukkig wel overleefd en nu de storm is gaan liggen, eten veel zeevogels zich helemaal rond van al het voedsel dat aangespoeld is.

Op Terschelling werden afgelopen weekend tijdens de Midwintertelling vele tienduizenden meeuwen op het strand waargenomen, veel meer dan gemiddeld. En ook hier werden enkele zeldzame meeuwen als de kleine en grote burgemeester waargenomen. Deze winter is het met deze beide noordelijke meeuwen wel heel goed gesteld. Er hangen er veel meer dan gemiddeld in een winter langs de kust rond. Een blik op www.waarneming.nl laat zien dat er tenminste al zo’n 25 verschillende kleine burgemeesters zijn waargenomen. Een ongekend hoog aantal. Ook het aantal grote burgemeesters ligt veel hoger dan in andere winters.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Saxifraga-Piet Munsterman