sijs - bijgesneden

Opvallend veel sijzen tijdens trekvogeltelling

Vogelbescherming Nederland
3-OKT-2023 - Geen afgedwaalde vogels uit Amerika in Nederland afgelopen weekend, wel duizenden spreeuwen, vinken en sijzen. In heel Europa werden op zaterdag 30 september trekvogels geteld tijdens de Euro Birdwatch, de jaarlijkse internationale vogelteldag die dit jaar voor de 28ste keer plaatsvond. Door het zonnige weer waagden veel trekvogels zich aan hun reis naar het zuiden en waren ze goed te zien.

Traditiegetrouw wordt er in het vroege najaar in heel Europa naar trekvogels uitgekeken. In maar liefst 33 landen trokken vogelaars er tijdens deze zogenaamde Euro Birdwatch op uit om naar boven te turen en de voorbijvliegende vogels te tellen. Zoals bijna gebruikelijk was het in Nederland de spreeuw die met de eer streek: bij de tussenstand op zondagmiddag waren er al ruim 77.000 doorgegeven. Inmiddels is bij de eindstand het verschil met de graspieper op nummer twee nog groter geworden: er zijn bijna 230.000 spreeuwen geteld!

Overal sijzen

Maar het waren vooral meerdere vinkachtigen die deze editie veel vlogen. Zo werden vinkenkneuenkruisbekken en met name sijzen in grote aantallen geteld. Het ging bij deze soorten samen om vele tienduizenden exemplaren. De omstandigheden in hun herkomstlanden – vooral gelegen in Scandinavië – waren afgelopen week heel goed om naar het zuiden te trekken. Een lichte tegenwind zorgde er in Nederland vervolgens voor dat veel trekvogels laag gingen vliegen, en dan zijn ze makkelijk te zien en te horen. Ideaal voor de vele tellers die hen vandaag stonden op te wachten.

Jan-van-Gent

Zeevogels

In vrijwel het hele land heeft men de vogeltrek kunnen meemaken, maar langs de Noordzeekust was het extra genieten. Typische zeevogels als de kleine jager, grote stern en jan-van-gent vlogen afgelopen week al in meer dan gemiddelde aantallen langs. De periode (eind) september is dan ook dé toptijd om deze vogels vanaf het strand te zien. Nooit eerder werden bijvoorbeeld zoveel jan-van-genten geteld tijdens de Euro Birdwatch, bijna 3.500.

Met zoveel vogelaars die het luchtruim afspeuren ontsnapt bijna geen vogel aan de aandacht. Iedere jaargang van het evenement worden in Nederland dan ook bijzondere vogels waargenomen. Zaterdag werden bijvoorbeeld vier grauwe pijlstormvogels, dertig koereigers, een slangenarend, eenentwintig visarenden, twee roodpootvalken, een rosse franjepoot, vier reuzensterns, vijf graszangers, een roodkeelpieper en een grote pieper, twee buidelmezen, een bladkoning en twee dwerggorzen gemeld/geteld. Deze krenten in de vogelpap maken het voor de deelnemers ook extra leuk om mee te doen.

Gezamenlijke inspanning

In totaal werd in Nederland op 130 zogenaamde telposten geteld. Goed voor vele honderden vogelaars, die in totaal meer dan een half miljoen vogels telden verdeeld over meer dan tweehonderd soorten. Zeker geen records, maar gezien de weersomstandigheden ook niet slecht. Daarnaast waren in 32 andere Europese landen nog eens tienduizenden tellers actief. Hieronder staat de top tien van dit jaar, op de website van Vogelbescherming kun je meer lezen over de resulaten

Top tien 2023

 

Totaal: 525.742
Aantal soorten: 214

1.

spreeuw

229.147

2.

graspieper

70.551

3.

vink

42.371

4.

sijs

28.250

5.

bonte strandloper

21.271

6.

kokmeeuw

10.710

7.

grauwe gans

10.569

8.

aalscholver

9.081

9.

kievit

8.154

10.

boerenzwaluw

6.876

 

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Bart Vastenhouw Saxifraga (leadfoto: sijs), Marc Scheurkogel