Noordse stormvogels (2) - exclusief eenmalig WUR

Nieuw rapport over plastic in noordse stormvogels

Wageningen Marine Research
21-OKT-2023 - In 2022 verzamelden vrijwilligers 66 geschikte dode noordse stormvogels langs de Nederlandse kust. De gegevens van deze vogels worden gebruikt voor het langlopende onderzoek naar de plasticopname door noordse stormvogels. Het nu gepubliceerde stormvogelrapport van Wageningen Marine Research geeft aan dat 94 procent van deze vogels plastic in hun maag had, gemiddeld 19 stuks of 0,29 gram per vogel.

De EU streeft ernaar het aantal vogels met meer dan 0,1 gram plastic in hun maag te reduceren tot minder dan 10 procent. In de afgelopen vijf jaar overschreed echter 50 procent van de stormvogels deze drempelwaarde.

Om verwarring door jaarlijkse variaties te vermijden, worden de gegevens over ingeslikte plastics over periodes van de meest recente vijf jaar gerapporteerd. Voor de jaren 2018 tot 2022 waren 212 stormvogels beschikbaar. Gemiddeld hadden de vogels over deze periode 24 stuks plastic in hun maag met een gemiddeld gewicht van 0,26 gram per vogel. Na een periode van geleidelijke afname, is het gewicht van de plastic deeltjes in de recente periode van vijf jaar weer licht gestegen. De reden hiervoor is onduidelijk. Over de standaard testperiode van tien jaar voor trendberekeningen kan ondanks de recente stijging geen significante trend worden waargenomen. Kijkend naar de looptijd van het Europese stormvogelproject sinds 2002 is echter wel een significante afname van het plasticgewicht herkenbaar. 

Illustratie plastic in noordse stormvogels. De EU streeft naar een schonere Noordzee, waar niet meer dan 10 procent van de noordse stormvogels meer dan 0,1 gram plastic in de maag heeft. Tegenwoordig overschrijdt de helft van alle stormvogels deze drempelwaarde. De berekening voorspelt dat de drempelwaarde in 2074 behaald zou kunnen worden

Blik in de toekomst

De nieuwe gegevens worden ook gebruikt om het bereiken van de EU-drempelwaarde te voorspellen. Ook hiervoor worden alle gegevens vanaf 2002 gebruikt. De huidige voorspelling geeft aan dat in 2074 nog maar 10 procent van de vogels meer dan 0,1 gram plastic in de maag zal hebben. Foeragerende noordse stormvogel bij een visfabriek op IJslandDeze berekening gaat ervan uit dat er voortdurend verdere maatregelen zullen worden genomen om de aanvoer van plastic zwerfvuil naar zee verder te verminderen. Indien de inspanning verslapt, dan zal de datum van het behalen van deze doelstelling vertraging oplopen.

Dank aan alle vrijwilligers

Dit belangrijke onderzoek is alleen mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers die de kusten afstruinen op zoek naar dood aangespoelde stormvogels. Wij willen dan ook onze grote dank uitspreken naar deze vrijwilligers. Om de gegevens van gevonden stormvogels naar de vinders terug te koppelen, geeft Wageningen Marine Research al enkele jaren een begeleidend rapport uit. Hierin wordt de maaginhoud van iedere vogel geïllustreerd. Dit aanvullende rapport geeft een goed overzicht van de grote variatie van de plastics die stormvogels inslikken. Het rapport voor vogels uit 2022 wordt nu samen met het datarapport gepubliceerd. 

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.Onderzoek naar plastic in de magen van noordse stormvogels (Bron: Wageningen Marine Research)

Meer informatie

Tekst: Susanne Kühn en Cecile Leuverink, Wageningen Marine Research
Foto: Jan Andries van Franeker; Susanne Kühn
Figuur: Susanne Kühn
Film: Wageningen Marine Research