Fulmarus glacialis. Noordse stormvogel

Minder plastics in stormvogelmagen

Wageningen Marine Research
28-NOV-2016 - Plastic zwerfvuil, zowel het industriële granulaat als gebruikersafval, neemt langzaam maar zeker af. Het hing eerdere jaren al een beetje in de lucht, maar met toevoeging van de gegevens van het jaar 2015 aan de graadmeter van plastics in magen van Noordse stormvogels is de trend ook statistisch aantoonbaar.

Bewustwording lijkt effect te hebben

Er is niet één precieze oorzaak aan te wijzen, maar de publieke aandacht voor de plastic soep en afvalophoping in de grote maalstromen van de oceanen lijkt geleidelijk aan effect hebben. Bewustwording is gegroeid bij alle betrokken sectoren, bij beleid en bij burgers. Een voorzichtige verbetering dus van de kwaliteit van het Noordzeemilieu, maar we zijn er nog niet.

93% van de stormvogels heeft plastic in de maag

Nog altijd heeft 93% van de op onze kust gevonden stormvogels plastic in de maag, gemiddeld 23 stukjes met een gewicht van 0,29 gram. Zo’n 53% van de vogels had meer dan 0,1 gram plastic in de maag, terwijl de Noordzeelanden zich tot doel hebben gesteld dat op lange termijn hoogstens 10% die drempel overschrijdt. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel, maar we lijken op de goede weg!

De maaginhoud van een Noordse stormvogel, met onder andere een flink stuk ballonrubber. In ongeveer 2% van de onderzochte stormvogels worden stukjes ballonrubber aangetroffen

Tekst: Wageningen Marine Research (IMARES)
Foto's: Rob Felix, Saxifraga (leadfoto: Noordse stormvogels); Jan Andries van Franeker