Fulmarus glacialis. Noordse stormvogel

Video: extreem voorbeeld van plastic in vogelmaag

Wageningen Marine Research
9-OKT-2017 - De meeste magen van noordse stormvogels uit het Noordzeegebied bevatten wel iets van plastic. Maar vaak zijn dat kleinere, niet direct opvallende stukjes tussen de overige maaginhoud. Bij het onderzoeken van magen van stormvogels van de Schotse Shetlandeilanden was er een maag waarin het plastic onmiddellijk opviel. Studente Anastasia O'Donoghue maakte een filmpje met haar mobiele telefoon.

Meer dan negen van de tien magen van noordse stormvogels uit het Noordzeegebied bevatten wel iets van plastic. Vaak zijn dat kleinere, niet direct opvallende stukjes tussen de overige maaginhoud. Maar soms valt het plastic direct op. Studente Anastasia O’Donoghue doet bij Wageningen Marine Research in Den Helder een MSc-onderzoek aan plastics in magen van vissen, maar ze helpt ook graag mee met ander plasticonderzoek. Bij het snijden van enkele magen van stormvogels van de Schotse Shetlandeilanden was er ineens zo’n maag waarin het plastic onmiddellijk opviel. Met haar mobiele telefoon maakte Anastasia direct een kort filmpje en wat foto’s.

De geopende grote kliermaag met plastic inhoudDe schoon gewassen en gesorteerde plastics uit de maag van stormvogel nr SHE-2015-002. Links boven kleine stukjes schuimplastic, links onder een paar velvormige stukjes, en rechts de vele grote harde plastic fragmenten inclusief een herkenbaar deel van het plastic deksel van een pot Nestlé-instantkoffie

Twee magen

Stormvogels hebben eigenlijk twee opeenvolgende magen. Eerst een grote kliermaag waarin we minder vaak plastic vinden. En dan een kleine gespierde maag waarin hardere prooiresten (en plastics) langzaam worden fijngemalen totdat ze de darm in kunnen. Bij deze vogel was direct duidelijk dat de spiermaag al vol zat en zich daardoor veel grove stukken plastic in de kliermaag hadden opgehoopt.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Het openen van de maag van noordse stormvogel SHE-2015-002. Eerst wordt de spiermaag afgeknipt en daarna de kliermaag open gemaakt (Bron: Anastasia O’Donoghue)

Extreem voorbeeld

Na het schoonmaken, drogen en wegen van het plastic bleek deze vogel bijna 5 gram plastic in de maag te hebben. Gemiddeld is dit in het Noordzeegebied rond de 0,3 gram, dus dit geval kunnen we met recht extreem noemen. Meestal zijn de plastic fragmenten niet herkenbaar, maar in dit geval was een fragment herkenbaar afkomstig van het plastic deksel van een pot Nestlé-instantkoffie.

Tekst: Wageningen Marine Research
Foto's: Rob Felix, Saxifraga; Anastasia O'Donoghue; Jan Andries van Franeker
Film: Anastasia O'Donoghue