Fulmarus glacialis. Noordse stormvogel

Voor tweede keer op rij iets minder plastic in stormvogelmagen

Wageningen Marine Research
6-NOV-2017 - Elk jaar brengt Wageningen Marine Research in opdracht van Rijkswaterstaat een rapport uit omtrent de hoeveelheid plastics in magen van in Nederland gevonden Noordse Stormvogels. Dit is een graadmeter voor Nederlands en Europees beleid ten aanzien van zwerfvuil in het Noordzeegebied. Vorig jaar werd voor het eerst een voorzichtige afname waargenomen, deze heeft zich dit jaar voortgezet.

Hoewel de afnemende trend statistisch significant is, heeft nog altijd 91% van de stormvogels plastic in de maag. Gemiddeld bedraagt het aantal stukjes plastic per vogel nu 21 stukjes, met een gewicht van 0,28 gram. De grenswaarde van 0,1 gram plastic in de maag werd overschreden door 50% van de vogels. Voor de Noordzee hebben beleidsmakers een langetermijndoelstelling afgesproken dat dit bij hoogstens 10% van de vogels het geval mag zijn. Er is dus nog een lange weg te gaan, maar met een voorzichtig positieve vooruitblik.

Soms zijn ingeslikte plastics dodelijk. Een groot vel keukenfolie in de maag van stormvogel NET-2016-008 blokkeerde waarschijnlijk de doorstroom van voedsel waardoor de vogel door verhongering omkwam. Andere materialen in de maag waren een kleiner vel, een fragment en rubber elastiek (in een apart flesje want het is verterend en kleverig)

Tekst: Wageningen Marine Research
Foto's: Luc Hoogenstein, Saxifraga; Jan Andries van Franeker