Schaapskudde, wikipedia, publiek domein

Schaapskudde voor herstel verbrande heide Schoorl

29-NOV-2011 - Vanaf vrijdag 25 november grazen er 250 schapen in de Schoorsle Duinen. Staatsbosbeheer hoopt zo het herstel van de van de verbrande heidegebieden te stimuleren. De komende twintig dagen grazen de schapen ook op andere verbrande heidevelden.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Vanaf vrijdag 25 november grazen er 250 schapen in de Schoorsle Duinen. Staatsbosbeheer hoopt zo het herstel van de van de verbrande heidegebieden te stimuleren. De komende twintig dagen grazen de schapen ook op andere verbrande heidevelden.

Heideherstel
Schaapskudde (foto: Gouwenaar)Op het voedselarme zand van de Schoorlse Duinen kon de heide prima groeien zonder begrazing. Door de branden zijn er heel veel voedingsstoffen vrijgekomen. Met name grassoorten zoals helm en zandzegge profiteren hiervan. De oude heidevelden veranderen in gras als er niet wordt ingegrepen. Daarmee verdwijnen bijzondere planten- en diersoorten. Schapen hebben een sterke voorkeur voor gras en zo kan het proces van “vergrassing” prima met een kudde worden aangepakt.

Bergen
Bij Bergen is het met schapen gelukt om de heide weer snel te herstellen. Nu wordt er voor het eerst in de Schoorlse Duinen een schaapherder met kudde ingezet.

Proefperiode
De komende twintig dagen is voor Staatsbosbeheer een proefperiode. De boswachters volgen het effect van de begrazing. Staatsbosbeheer hoopt dat het mogelijk is om de schaapskudde ook de komende jaren in te zetten. Continuïteit in het beheer is belangrijk voor het herstel.

Blog
Zie ook de blog van Staatsbosbeheer over de Schoorlse duinen.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Gouwenaar, Wikipedia, publiek domein