Struikhei

De hei op in de nazomer - vrijwilligers gevraagd

FLORON
5-SEP-2011 - De uitgestrekte heidevelden behoren tot onze meest kenmerkende cultuurlandschappen. Ze stralen rust en ruimte uit zijn geliefd als recreatiegebied. Voor verschillende diergroepen is het heidegebied een zeer waardevol leefgebied. Ook op plantengebied is er een aantal kenmerkende soorten te verwachten. Groot is dat aantal niet, maar dat maakt het ook wel weer overzichtelijk. Mooi is het er wel, zeker nu de struikhei volop in bloei staat.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

De uitgestrekte heidevelden behoren tot onze meest kenmerkende cultuurlandschappen. Ze stralen rust en ruimte uit en zijn geliefd als recreatiegebied. Voor verschillende diergroepen is het heidegebied een zeer waardevol leefgebied. Ook op plantengebied is er een aantal kenmerkende soorten te verwachten. Groot is dat aantal niet, maar dat maakt het ook wel weer overzichtelijk. In het heideonderzoek van FLORON kun je er naar op zoek. Dat kan de komende weken nog. Dus meld je aan. Nu de struikhei volop in bloei staat is het een mooie tijd voor een veldbezoek.

De nazomer is een mooie tijd om de heide te bezoeken. En dit jaar is er een extra reden daar op zoek te gaan naar de plantensoorten die temidden van die paarse massa voorkomen. Tot eind september loopt er namelijk een onderzoeksproject dat planten in heidegebieden in kaart brengt. Met dit vrijwilligersonderzoek hopen we meer zicht te krijgen op de soorten die op de hei voorkomen en op de kans dat je ze bij een (relatief kort) bezoek aan het gebied ook aantreft.

Jonge struikhei in bloei (foto: Wout van der Slikke)

Het onderzoek is opgezet door FLORON en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meedoen is eenvoudig, kan eenmalig en kost slechts enkele uren tijd. Je kiest één van de voorgeselecteerde gebieden en noteert bij het bezoek de plantensoorten die je in het 'heidegebied' tegenkomt. De bezoekduur is gelimiteerd, want juist dat geeft informatie over welke soorten een hoge kans hebben gevonden te worden en welke niet. Daarvoor zijn uiteraard wel veel onderzoeksgegevens nodig. En ondanks vele aanmeldingen in de afgelopen twee maanden kunnen we extra deelnemers nog hard gebruiken. Schroom dus niet om deel te nemen en reserveer een gebied!

De geselecteerde gebieden zijn op een speciale webpagina aangegeven. Daar kun je ook een gebied reserveren en vind je nadere richtlijnen. http://www.floron.nl/Tellen/Hetnieuwestrepen/tabid/164/Default.aspx

Tekst en foto's: Wout van der Slikke en Baudewijn Ode, FLORON

Meer informatie over het project is te verkrijgen bij het Landelijk Bureau van FLORON: info@floron.nl / 024-7410573