Echte guldenroede langs bermtalud in de Achterhoek

Blij met een 'echte gulden'

FLORON
24-OKT-2011 - Nu de herfst zich duidelijk manifesteert wordt het zoeken naar de laatste bloeiende seizoensafsluiters. Incidentele oplevingen heb je bijvoorbeeld met Dotterbloem en, zo bleek deze week, ook Forsythia. Minder bijzonder, maar even mooi, zijn soorten waarvan de bloeitijd doorgaans tot in de herfst kan doorlopen, zoals Guldenroede.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Nu de herfst zich duidelijk manifesteert wordt het zoeken naar de laatste bloeiende seizoensafsluiters. Incidentele oplevingen heb je bijvoorbeeld met Dotterbloem en, zo bleek deze week, ook Forsythia. Minder bijzonder, maar even mooi, zijn soorten waarvan de bloeitijd doorgaans tot in de herfst kan doorlopen, zoals Guldenroede.

Echte guldenroede langs bermtalud in de Achterhoek (foto: Wout van der Slikke)Guldenroedes zijn asterachtigen met fraaie goudgele bloemen. We onderscheiden in ons land drie soorten: Canadese, Late en Echte guldenroede. De eerste twee zijn afkomstig uit Noord-Amerika, waar ook nog tientallen andere soorten van dit geslacht vertegenwoordigd zijn. Bij ons komen ze voor als tuinplant, maar sinds lange tijd ook in het vrije veld. Vooral op rommellandjes, langs spoor- en wegbermen en aan rivieroevers. Ze kunnen tot laat in de herfst bloeiend worden aangetroffen, al ligt de piek van hun bloeitijd eerder in juli en augustus.

De derde vertegenwoordiger, Echte guldenroede, is onze enige inheemse soort van dit geslacht. We treffen hem vooral op wat lemige plekken op zandgronden aan bosranden, langs greppels en in loofbossen. Een belangrijk verschil met beide andere soorten is dat de echte geen uitlopers maakt. De groeiplaatsen zijn daarom minder massaal dan bij de Noord-Amerikanen. Ook het aantal vindplaatsen van Echte guldenroede is trouwens minder uitbundig en de afgelopen decennia bovendien flink teruggelopen. De soort staat daarom als kwetsbaar vermeld op de Rode Lijst.

Gelukkig kun je de soort in het zuiden en oosten van het land nog regelmatig aantreffen. Bijvoorbeeld in bermtaluds in de Achterhoek. Als typische nazomerbloeier valt hij juist zo laat in het jaar goed op. Zeker ten tijde van de eurocrisis een opsteker, zo’n ‘gulden’ vondst!

Tekst en foto: Wout van der Slikke, FLORON