grutto

Voorjaar komt eraan: eerste grutto's terug in Eemland

27-FEB-2012 - In het Eemland zijn de eerste lentebodes aangekomen. Acht grutto’s stonden zich na de lange reis weer vol te vreten op de vochtige gronden in het gebiedje 'de Zwarte Noord'.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

In het Eemland zijn de eerste lentebodes aangekomen. Acht grutto’s stonden zich na de lange reis weer vol te vreten op de vochtige gronden in het gebiedje "de Zwarte Noord".

Van alle grutto's in Noordwest-Europa broedt 90 procent in Nederland. Daarom is Nederland van groot belang voor de populatie. Helaas neemt al jaren het aantal grutto’s in Nederland af door het verdwijnen van vochtige, bijna natte, niet al te intensief beheerde graslanden. Eemland is een van de weinige plekken waar het aantal broedparen nog toeneemt. Dit komt mede door de goede samenwerking van boeren en Natuurmonumenten.

Grutto (foto: Jan Nijendijk)

Trekvogel
De grutto is een trekvogel die eind februari, begin maart Nederland binnen begint te komen. In juli zijn de meeste alweer vertrokken. Grutto's overwinteren in West-Afrika, waar ze in grote groepen verblijven bij riviermondingen met modderoevers. In Afrika schakelen ze voor een groot deel over op vegetarisch voedsel. Daar wordt hoofdzakelijk gefoerageerd op rijst die blijft liggen op traditioneel beheerde rijstvelden.

Hegewiersterfjild
Op 21 februari spotte boswachter Simon de Winter uit Zuidwest-Friesland ook al een groepje van vijf grutto's in het Hegewiersterfjild vlakbij Harlingen.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Jan Nijendijk, Saxifraga