Pallas eekhoorn

De Chinezen komen

21-JUN-2011 - Tot nog toe blijft het onduidelijk of onze inheemse rode eekhoorn concurrentie krijgt van zijn Chinese neef de Pallas-eekhoorn of roodbuikeekhoorn. Beide lijken erg op elkaar: ze zijn ongeveer even groot, wonen in boomholten of bouwen nesten in boomkruinen. Maar er zijn evenveel verschillen onder meer in kleur en uitzicht maar nog het meest in levenswijze. De Pallas-eekhoorn komt in aanzienlijk hogere dichtheden voor en concurreert daardoor om voedsel en ruimte.

Bericht uitgegeven door de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt op [publicatiedatum]

Tot nog toe blijft het onduidelijk of onze inheemse rode eekhoorn concurrentie krijgt van zijn Chinese neef de Pallas-eekhoorn of roodbuikeekhoorn. Beide lijken erg op elkaar: ze zijn ongeveer even groot, wonen in boomholten of bouwen nesten in boomkruinen. Maar er zijn evenveel verschillen onder meer in kleur en uitzicht maar nog het meest in levenswijze. De Pallas-eekhoorn komt in aanzienlijk hogere dichtheden voor en concurreert daardoor om voedsel en ruimte.

In de regio van Nederlands Limburg, waar het beestje destijds ontsnapte, wordt al van een plaag gesproken, maar het is lang niet zeker of de uitbreiding echt zo'n vaart loopt. Omdat Weert vlakbij de Belgische grens ligt, wordt gevreesd dat deze nieuwkomer weldra de landsgrens oversteekt. Om dit op te volgen, werden twee jaar geleden in de grensstreek haarvallen geplaatst om de aanwezigheid van deze eekhoorn na te gaan. Dit leverde toen enkel een vraatspoor op. Nabij het Mariahof in Bree werden ook regelmatig dieren gezien. Vooreerst geen reden om bezorgdheid dus. Dit jaar wordt het onderzoek door de Zoogdierenwerkgroep herhaald om te zien of er sindsdien wat veranderd is, maar dat leverde nog geen bevestiging op.

Nochtans blijft waakzaamheid geboden. Niet alleen wordt voor concurrentie met de rode eekhoorn gevreesd; de Pallas-eekhoorn is ook een stevige knager, die zich graag tegoed doet aan boomknoppen en daardoor schade kan toebrengen aan bossen en boomplantages. Ook gaat hij wel eens zijn boekje te buiten door te kangen aan houtconstructies, kabels en andere leidingen. Dit gaf voldoende redenen om over te gaan tot tot de verwijdering van de diertjes in het West-Vlaamse Dadizele, waar in 2005 een tweede populatie werd ontdekt. Voorlopig is onduidelijk of deze operatie is geslaagd. In Limburg wordt de zaak ondertussen nauwlettend opgevolgd.

Wie meent een Pallas-eekhoorn te hebben waargenomen, kan dit laten weten via www.waarnemingen.be of rechtstreeks melden aan Goedele Verbeylen. Een goede beschrijving - liefst met foto's - en een exacte locatie zijn noodzakelijk.