jonge dassen (filmpje)

Zie de jonge dasjes dartelen op ZoogdierTV

Zoogdiervereniging
28-MEI-2008 - Ook de dassen hebben nu jongen en die verkennen met veel enthousiasme de omgeving van hun kraamburcht. De Zoogdiervereniging VZZ slaagde erin dit spektakel op film vast te leggen.

Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging VZZ op woensdag 28 mei 2008

 

Ook de dassen hebben nu jongen en die verkennen met veel enthousiasme de omgeving van hun kraamburcht. De Zoogdiervereniging VZZ slaagde erin dit spektakel op film vast te leggen.

 

 

De das is een schuw nachtdier dat zich in het algemeen zelden vertoont in het daglicht. Nu is echter de tijd van het jaar dat jonge dasjes voor het eerst in het avondlicht hun kraamburcht uitkomen. Sil Westra van de Zoogdiervereniging VZZ maakte er filmopnamen van.

 

Dassenfamilies verblijven in een zelf gegraven ondergronds tunnelstelsel, ook wel burcht genoemd. Meestal bestaat een dassenburcht uit één hoofdburcht en daar omheen meerdere bijburchten die incidenteel of in noodgevallen gebruikt worden. Dassenburchten liggen vaak op een helling in een bosrand of houtwal, altijd met grasland en water op bereikbare afstand. Konijnen, vossen en andere marterachtigen profiteren vaak mee van deze uitgebreide tunnelstelsels en zijn vaak huisgenoten van de das.

 

Ondanks dat ze niet monogaam zijn, blijven dassenpaartjes meestal voor het leven bij elkaar. Na een draagtijd van slechts zeven weken worden de meeste jongen in februari onder de grond in de kraamburcht geboren. Een das krijgt meestal drie tot vier jongen die zich in april en mei voor het eerst bovengronds laten zien. De jonge dasjes dartelen dan rond de kraamburcht. Vaak spelen ze met de jongen van vorig jaar en klimmen ze op moeders rug.

 

De jongen blijven de eerste maanden dichtbij de burcht en vanaf de zomer neemt de moeder de jongen mee het veld in. Hun voedsel bestaat uit regenwormen die ze ’s nachts in hun foerageergebieden opscharrelen. De das is echter een echte opportunist en alleseter. Afhankelijk van de voedselsituatie worden de nieuw geboren jongen binnen een jaar verjaagd van hun geboorteplek. In gunstige situaties kunnen jonge dassen permanent blijven hangen bij hun familie maar meestal trekken de jonge mannetjes uiteindelijk toch weg.

 

Zowel het aantal individuen als het verspreidingsgebied van de das in Nederland neemt de laatste decennia toe. In 1980 bedroeg het aantal dassen nog slechts ongeveer 1.200 dieren, rond 2005 wordt de Nederlandse populatie door Vereniging Das & Boom geschat op 3.500 dieren. Het autoverkeer is momenteel de grootste bedreiging voor de das in Nederland. Vooral de zwervende mannetjes worden regelmatig verkeersslachtoffer.

 

Om de kennis over de actuele verspreiding van de das te verzamelen en actueel te houden werkt de Zoogdiervereniging VZZ in samenwerking met Stichting Das & Boom aan het verspreidingsonderzoek naar de das. Mocht u een das tegenkomen; geef alstublieft u waarnemingen door via www.telmee.nl. Zo helpt u mee dit bijzondere zoogdier te beschermen.

 

Klik hier voor beelden van spelende jonge dassen rondom hun kraamburcht: 

 

Tekst, foto en filmpje: Sil Westra, de Zoogdiervereniging VZZ