citroenvlinder op gele composiet

Voorjaarbalans vlinders: om te huilen!

De Vlinderstichting
4-JUN-2008 - Nu de eerste twee maanden van het vlindertelseizoen erop zitten kunnen we de resultaten van de voorjaarsvlinders vergelijken met vorig jaar: veel soorten (veel) minder en geen enkele vlindersoort meer dan vorig jaar.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op woensdag 4 juni 2008

Nu de eerste twee maanden van het vlindertelseizoen erop zitten kunnen we de resultaten van de voorjaarsvlinders vergelijken met vorig jaar: veel soorten (veel) minder en geen enkele vlindersoort meer dan vorig jaar.

Als u dacht: ‘wat zie ik toch weinig vlinders’, dan had u gelijk: dit jaar is hard op weg het slechtste vlinderjaar ooit te worden. En dat dus ondanks het mooie weer! Al vanaf 1990 worden er verspreid door het land honderden vaste routes geteld voor vlinders. Dat gebeurt op een vaste manier, wekelijks en jaren achtereen. Daarmee kunnen we de vinger aan de pols houden van de dagvlinders in ons land. Voor de eerste twee maanden van 2008 kan nu de balans worden opgemaakt, maar daar wordt je niet echt vrolijk van.

Van klein koolwitje, kleine vos, citroenvlinder, groot koolwitje en bruine vuurvlinder zijn de aantallen met meer dan 50% afgenomen.

 

 

Ook oranjetipje, argusvlinder (ja, het kon dus nog slechter dan vorig jaar), gehakkelde aurelia, klein geaderd witje, icarusblauwtje, aardbeivlinder, dagpauwoog, landkaartje en bont zandoogje gingen achteruit (tussen 50 en 20%).

 

Het enige lichtpuntje is dat de stand van koninginnenpage, groentje, boomblauwtje, kleine vuurvlinder en kleine parelmoervlinder stabiel bleef. Van geen enkele vlinder hebben we kunnen aantonen dat het in 2008 beter ging dan in 2007.

De tellingen vinden plaats in het kader van het Landelijk Meetnet Vlinders, dat De Vlinderstichting uitvoert in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek. De routes, die maximaal een kilometer lang zijn, worden wekelijks geteld door vrijwillige veldmedewerkers van De Vlinderstichting. De resultaten worden online ingevoerd, zodat we snel overzicht hebben hoe het met bepaalde soorten gaat.

Wilt u ook meewerker aan het meetnet of er meer over weten bezoek dan de informatie over meetnetten op de site van De Vlinderstichting.

Tekst: Chris van Swaay & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling