Blauwgrasland klein formaat VAn Delft

Kwetsbaar pareltje in de Gelderse Vallei

Wageningen University
30-JUN-2008 - In de Gelderse Vallei nabij Achterveld ligt het Natura 2000 natuurgebied Groot Zandbrink. In dit bijzondere gebied, dat eigendom is van Staatsbosbeheer, is de vegetatie nu op zijn mooist: Orchideeën, Spaanse ruiter, bijzondere zeggensoorten en andere soorten van blauwgraslanden staan in bloei. Voor natuurliefhebbers zijn er redenen genoeg om er een kijkje te willen nemen.

Natuurbericht uitgegeven door Alterra, Wageningen UR op maandag 30 juni 2008

In de Gelderse Vallei nabij Achterveld ligt het Natura 2000 natuurgebied Groot Zandbrink. In dit bijzondere gebied, dat eigendom is van Staatsbosbeheer, is de vegetatie nu op zijn mooist: Orchideeën, Spaanse ruiter, bijzondere zeggensoorten en andere soorten van blauwgraslanden staan in bloei. Voor natuurliefhebbers zijn er redenen genoeg om er een kijkje te willen nemen.

Het steekt de plaatselijke bevolking dat de toegang tot het terrein verboden is. Daardoor blijft het voor hen gissen naar de verborgen pracht van deze parel. Op initiatief van de plaatselijke bevolking verzorgde Alterra, dat daar veel onderzoek verrichtte, onlangs een lezing over het bijzondere karakter en kwetsbaarheid van dit gebied. Aansluitend werd, uiteraard met toestemming van Staatsbosbeheer, een excursie naar het terrein georganiseerd. Daarin werd uitgelegd hoe al dat moois tot stand is gekomen. Tussen de 50 en 70 mensen maakten van deze informatieve kans gebruik. Er was groot enthousiasme en veel trots dat zoiets moois in hun achtertuin aanwezig is. Het is duidelijk geworden dat het gebied inderdaad bescherming verdient, en die opvatting heeft nu ook draagvlak en begrip gevonden! Na dit succes zal het hek nu jaarlijks een dag open gaan voor de plaatselijke bevolking.

 
Blauwgrasland met Spaanse
ruiter, Blauwe zegge en
Egelboterbloem
 
Blauwgraslanden zijn oude hooilanden op voedselarme, natte gronden. 's Winters staan deze gebieden plas-dras of zelfs onder water. De naam blauwgrasland komt van de blauwachtig gekleurde grasachtige planten (o.a. Blauwe zegge) die er groeien. In het verleden was er in Nederland een groot oppervlakte aan blauwgraslanden. Door verlaging van grondwaterstanden en gebruik van kunstmest zijn de blauwgraslanden op veel plaatsen verdwenen. Om blauwgraslanden te behouden worden de meeste tegenwoordig beheerd als natuurgebied.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.kennisonline.wur.nl

Tekst: Rolf Kemmers, Alterra, Wageningen UR
Foto's: Rolf Kemmers, Bas van Delft, Alterra, Wageningen UR