Kleine parelmoervlinder

Parelmoervlinders profiteren van begrazing

ARK Rewilding Nederland
14-AUG-2011 - De afgelopen week bleek zich een flinke populatie kleine parelmoervlinders op te houden in de graslanden van het Kempen~Broek bij Weert. Dit bijzondere vlindertje is al langer bekend van deze omgeving, maar blijkt nu ook positief te reageren op de extensieve jaarrondbegrazing in het gebied.

Bericht uitgegeven door ARK op [publicatiedatum]

De afgelopen week bleek zich een flinke populatie kleine parelmoervlinders op te houden in de graslanden van het Kempen~Broek bij Weert. Dit bijzondere vlindertje is al langer bekend van deze omgeving, maar blijkt nu ook positief te reageren op de extensieve jaarrondbegrazing in het gebied.

Kleine parelmoervlinder (foto: Saxifraga-Jan van der Straaten)De kleine parelmoervlinder is een schaarse vlinder die de afgelopen eeuw een stuk zeldzamer is geworden. De rupsen leven van viooltjes en met het verdwijnen van die plant in graslanden en akkers verdween ook deze fraaie vlinder op veel plekken.
In het Kempen~Broek werkt ARK onder andere aan herstel van natuurlijke processen, waaronder natuurlijke begrazing. De eerste runderen lopen op een perceel waar voorheen slechts raaigras groeide. Tientallen vlinders fladderden hier afgelopen week bij bloeiende akkerviooltjes, die opgekomen zijn in de door runderen opengetrapte grasmat. Een kleine groep heckrunderen, vorig jaar losgelaten op gronden van Natuurmonumenten en ARK, heeft daarmee in hun eerst jaar al voor extra variatie in de graslanden gezorgd. Met de jaarrondbegrazing op deze schrale zandige graslanden verwachten we dat er open plekken in de vorm van paadjes, ligplekken en vooral ook stierenkuilen blijven bestaan en daarmee groeiplaatsen voor akkerviooltjes.

Naast parelmoervlinders fladderen er ook honderden andere vlinders boven het bloemrijke land en stikt het er van de sprinkhanen en jonge kikkers. Voor de roofvogels en reigers in het gebied nog best een lastige keus.

Tekst: Twan Teunissen, ARK
Foto: Saxifraga-Jan van der Straaten