Geel stromakelkje

Voorsterbos levert weer nieuwe soort voor Flevoland

Nederlandse Mycologische Vereniging
2-MRT-2012 - Onlangs is in het Voorsterbos bij Kraggenburg de zeldzame paddenstoel Geel stromakelkje gevonden. Een primeur, want dit is een nieuwe soort voor de provincie Flevoland. De soort is bovendien sinds 1990 pas vijf keer in Nederland gevonden en erg zeldzaam.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Onlangs is in het Voorsterbos bij Kraggenburg de zeldzame paddenstoel Geel stromakelkje gevonden. Een primeur, want dit is een nieuwe soort voor de provincie Flevoland. De soort is bovendien sinds 1990 pas vijf keer in Nederland gevonden en erg zeldzaam.

Alles is overal, maar het milieu selecteert. Dat deze stelling nog steeds opgaat en zeker voor paddenstoelen geldt, blijkt uit de vondst van het Geel stromakelkje (Rutstroemia bolaris) in het Voorsterbos bij Kraggenburg in de provincie Flevoland. Het Geel stromakelkje behoort tot de zakjeszwammen (Ascomyceten) en is een superspecialist die in onze contreien vrijwel uitsluitend voorkomt op hele dunne dode twijgjes van Haagbeuk (Carpinus betulus). In berggebieden van Duitsland, Zwitserland en de Karpaten komt ze ook voor op de takjes van de Berg- of Groene els(Alnus viridis). Het Geel stromakelkje werd gevonden op takjes van Haagbeuk in een uit een boom gevallen eksternest. De vogel hoefde niet ver te gaan voor nestmateriaal want het lag midden in een haagbeukenbos.

Geel stromakelkje (foto: Menno Boomsluiter)

De vruchtlichamen bestaan uit kleine gesteelde schijfjes met een doorsnede tot een centimeter en ze zijn geel tot okerkleurig. Stromakelkjes vormen een in Nederland kleine groep onopvallende soorten die vooral in het vroege voorjaar te vinden zijn. Ze komen voor op bladsteeltjes, stengels, dunne takjes en grashalmen.

Het Geel stromakelkje is erg zeldzaam: dit is de vijfde vondst sinds 1990 in Nederland en de eerste keer dat het in de provincie Flevoland is gevonden.

Verspreiding van het Geel stromakelkje (afbeelding: Verspreidingsatlas.nl)
Tekst en foto: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Afbeelding: Verspreidingsatlas.nl