vierslippige aardster

Bos boordevol zeldzame aardsterren op het nippertje gered

Nederlandse Mycologische Vereniging
7-MRT-2012 - Net voordat de brullende zaagmachines een waardevol sparrenbos bereikten, kon de kap ervan voorkomen worden.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Net voordat de brullende zaagmachines een waardevol sparrenbos bereikten, kon de kap ervan voorkomen worden.

Vierslippige aardster (foto: Kjell Nilsen)Deze winter is overal in Nederland weer veel bos gekapt, ook in Flevoland. Dankzij goede contacten met natuurbeheerders kreeg het mycologen-echtpaar Van Duuren een telefoontje van een boswachter van Staatsbosbeheer: In Boswachterij Roggebotzand gingen de kapwerkzaamheden nu zo hard dat zij misschien enkele stukken bos snel nog even moesten inspecteren op het belang voor paddenstoelen.
Terwijl overal om hen heen het gegrom van zaagmachines klonk bereikte het echtpaar aan het eind van de middag een voor hen onbekend stuk fijnsparbos waar ze tot hun verbazing vele honderden exemplaren vonden van de Vierslippige aardster.

Ooit vormden sparrenbossen van Flevoland de belangrijkste groeiplaats van deze in ons land zeer zeldzame aardster. Maar in de loop der jaren zijn daar veel sparrenbossen gekapt, terwijl elders in Nederland verzuring en vermesting bijdroegen aan de sterke achteruitgang van de Vierslippige aardster, zodat deze soort nu al jaren als ernstig bedreigd op de Rode Lijst staat.

Roggebotbos (foto: Kjell Nilsen)

In dit vorige week ontdekte sparrenbos stonden meer Vierslippige aardsterren dan in alle andere Nederlandse vindplaatsen bij elkaar. Helaas waren de meeste bomen voorzien van rode stippen ten teken dat ze gekapt konden worden. Snel ingrijpen was dus geboden. De volgende ochtend kreeg het echtpaar van de boswachter enkele blauwe spuitbussen waarmee zij alle rode merktekens blauw hebben overgespoten. Toen ze hiermee klaren waren, was de voorste zaagmachine het bosje tot op 25 meter genaderd!

Daarmee is dit stukje fijnsparbos dus gered. Met zijn 1,5 hectare is het net groot genoeg om aardsterren en andere paddenstoelen het benodigde vochtige microklimaat te bieden. Dankzij deze rijke vindplaats is de kans een stuk groter dat de Vierslippige aardster voor Nederland behouden blijft.

Tekst: Rob Chrispijn, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Kjell Nilsen