Bruine Kiekendief

Jonge bruine kiekendieven gewingtagd in Zuidgors

10-SEP-2011 - Afgelopen zomer zijn er wederom bruine kiekendiefjes geboren in het Zuidgors. Deze jonge vogels zijn van speciale markeringen voorzien waardoor ze meedoen in een internationaal onderzoek naar de leefgewoontes van de bruine kiekendief.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Afgelopen zomer zijn er wederom bruine kiekendiefjes geboren in het Zuidgors. Deze jonge vogels zijn van speciale markeringen voorzien waardoor ze meedoen in een internationaal onderzoek naar de leefgewoontes van de bruine kiekendief.

Ieder jaar broedt er één koppel bruine kiekendieven in het Zuidgors. Dit jaar zijn er vijf jongen geboren. Het wingtaggen gebeurt als de jongen bijna gaan uitvliegen. Waarschijnlijk was het oudste jong al uitgevlogen waardoor er vier jongen overbleven om te taggen.

Bruine kiekendief met prooi (foto: Saxifraga-Piet Munsterman)

Wingtaggen
Een in het oog springend vleugelmerk wordt gezet zowel op de rechtervleugel als op de linkervleugel. Elke vogel heeft een unieke combinatie van basiskleur en symbool. Lees meer over het wingtaggen, over hoe u zelf een wingtag kunt aflezen en hoe u waarnemingen kan doorgeven.

Internationaal onderzoek
Dit voorjaar is een internationaal onderzoek gestart naar de leefgewoontes van de bruine kiekendief. Het onderzoek wordt geleid door het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in samenwerking met de Roofvogelwerkgroep Zeeland en een Frans instituut. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar het broedsucces, het uitvliegsucces, de habitatkeuze en de overwinteringlocaties van de bruine kiekendief.

Afname broedparen
In Zeeland is de bruine kiekendief in 2010 bijna gebiedsdekkend geïnventariseerd. Het aantal broedparen werd hierbij geschat op 240 tot 255 paar. Dit is een afname ten opzichte van 2002 toen na meting het aantal broedparen lag tussen 300 en 345. Ook in Vlaanderen is een drastische achteruitgang waargenomen van 160 paren in 2002 naar 70 in 2010.

Europese Vogelrichtlijn
De bruine kiekendief staat op Bijlage 1 van de Europese Vogelrichtlijn. Dit geeft de wettelijke verplichting tot duurzame instandhouding van deze soort. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, is het van belang om inzicht te hebben in de aantallen bruine kiekendieven en in de leefgewoonten van deze roofvogelsoort. Hiervoor is afgelopen voorjaar een grootschalig onderzoek gestart.

Meer informatie
Lees meer over het onderzoek naar leefgewoontes van de bruine kiekendief.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Saxifraga-Piet Munsterman