distelvlinder klein

Distelvlinders: hoe zal het verder gaan?

De Vlinderstichting
18-JUN-2009 - De trek van de distelvlinder in Nederland is tot rust gekomen. Wel zie je de vlinders nog op veel plekken rondhangen. Bij De Vlinderstichting zijn inmiddels de eerste meldingen van distelvlinderrupsen binnengekomen. Dit jaar arriveerden er meer distelvlinders dan in recordjaar 1996.
Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op donderdag 18 juni 2009

De trek van de distelvlinder in Nederland is tot rust gekomen. Wel zie je de vlinders nog op veel plekken rondhangen. Bij De Vlinderstichting zijn inmiddels de eerste meldingen van distelvlinderrupsen binnengekomen. Dit jaar arriveerden er meer distelvlinders dan in recordjaar 1996.

Afgelopen voorjaar berichtten we vaak over de grote invasie distelvlinders die vanuit het zuiden naar ons land trokken. Tot nu toe was 1996 het topjaar voor de distelvlinder in de tellingen van het Landelijk Meetnet Vlinders. De onderstaande grafiek toont het gemiddeld aantal distelvlinders per route in 1996 en 2009. Dankzij de tellers van het Landelijk Meetnet Vlinders die hun gegevens online doorgeven, kunnen we de gegevens uit beide jaren nu al met elkaar vergelijken. Het patroon van 1996 is klassiek: de migranten komen binnen tussen week 9 en 13 (ruwweg de maand juni), de nakomelingen en mogelijke nieuwe migranten tussen week 17 en 20 (eind juli en begin augustus) en een kleine vervolggeneratie in september. De tweede piek (die van de nakomelingen) is hoger dan de eerste piek.


Het is duidelijk dat de piek in 2009 vroeger en hoger is dan de influx van 1996. De top van de migranten is zelfs hoger dan die van de nakomelingen in 1996. Dat belooft heel wat voor deze zomer! Als het patroon uit 1996 zich gaat herhalen, gaan er straks in juli twee tot drie keer zoveel distelvlinders vliegen als afgelopen mei. Dat betekent dat er gemiddeld tientallen per route kunnen voorkomen.

Maar omdat de geschiedenis zich zelden herhaalt, weten we het over een paar weken pas zeker. De voortplanting hangt van veel zaken af. Zo vlogen veel distelvlinders dit jaar razendsnel door, waardoor er wellicht minder tot voortplanting zijn gekomen dan in 1996. En wie weet zijn de rupsparasieten meegereisd. Of verdrogen de distels voordat de rupsen groot zijn. We gaan het zien. Het blijft in ieder geval spannend.
 

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject tussen De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).


Tekst: Chris van Swaay, De Vlinderstichting
Foto: Kars Veling, De Vlinderstichting