een Limburgse ringslang

Ringslangetjes geboren in Limburg

Stichting RAVON
24-SEP-2009 - Enkele dagen geleden zijn in een broeihoop in een klein natuurgebied in Limburg de eerste Limburgse ringslangetjes geboren! De ringslang is sinds 2005 langs de grensrivier de Worm in Limburg regelmatig waargenomen maar van een vaste populatie met voortplanting was tot op heden geen sprake.

Bericht uitgegeven door RAVON op donderdag 24 september 2009

Eind augustus zijn in een broeihoop in een klein natuurgebied in Limburg de eerste Limburgse ringslangetjes geboren! De ringslang is sinds 2005 langs de grensrivier de Worm in Limburg regelmatig waargenomen maar van een vaste populatie met voortplanting was tot op heden geen sprake.

Limburg staat bij liefhebbers van amfibieën en reptielen bekend om haar soortenrijkdom. Vrijwel alle inheemse soorten zijn er te vinden. Sommige inheemse soorten kunnen zelfs alleen in Zuid-Limburg worden gevonden, zoals de geelbuikvuurpad, vuursalamander en muurhagedis. Alleen voor de ringslang gaat dit niet op. Deze elders in Nederland soms algemeen voorkomende slang, komt in Limburg slechts mondjesmaat voor en aan de natuurlijkheid van de enige populatie op de Brunssummerheide wordt getwijfeld. Deze nieuwe populatie is echter geheel natuurlijk.

Kolonisatie vanuit Duitsland
Vanwege de kwetsbaarheid van het natuurgebied kan de exacte locatie van de vindplaats niet worden vrijgegeven. Wel kunnen we melden dat de ringslang vanuit meerdere plaatsen rondom Aken Limburg aan het koloniseren is. Op deze ‘nieuwe’ vindplaats kwamen vroeger ook wel ringslangen voor maar die zijn destijds door biotoopvernietiging verdreven naar de Duitse zijde van de grens waarna de soort er decennia lang niet is gezien. De ringslang is door de Limburgers met open armen ontvangen; in het natuurgebiedje is zelfs speciaal voor de ringslang een broeihoop aangelegd, en niet zonder succes. Eind augustus ontvingen we namelijk een geboortebericht uit Limburg: de broeihoop bleek succesvol want bij een controle werden enkele pasgeboren slangetjes gevonden. Een fantastisch resultaat!

Verspreidingsatlas Herpetofauna Limburg 1980-2008
Voor wie meer wil weten over de ringslang en alle andere soorten in Limburg komt er een nieuwe verspreidingsatlas “Herpetofauna van Limburg 1980-2008” uit. Dankzij de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers en professionals geeft deze atlas een volledig inzicht over de verspreiding van de Limburgse soorten kikkers, padden, salamanders, hagedissen en slangen over een tijdsspanne van bijna drie decennia, waarbij ook de ecologie en de biologie van de soorten wordt beschreven. Tevens wordt voor het eerst in Nederland aandacht besteed aan de wijze waarop de Limburgse populaties aansluiten bij de populaties in het aangrenzende buitenland van de Euregio. Landschap, klimaat en behoud van populaties komen eveneens aan bod. De nieuwe atlas is een onmisbaar boek voor iedereen die zich zowel hobby- als beroepsmatig bezig houdt met het beschermen en onderzoeken van de herpetofauna in Limburg en daarbuiten. Op zaterdag 10 oktober wordt deze atlas in het Theater Hotel Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16, te Roermond gepresenteerd. Toegang is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze middag aanmelden door een e-mail te sturen aan: kantoor@nhgl.nl of telefonisch opgeven via tel. 0475-386470. De presentatie duurt van 14.00 tot 16.15 en na afloop begint de verkoop van deze atlas (€ 36,-).

Tekst: Ingo Janssen, RAVON
Foto 1: Ingo Janssen, RAVON de Limburgse broeihoop wordt zeer goed bewaakt
Foto 2: Ingo Janssen, RAVON een Limburgse ringslang