Wespendieven

Vlaamse jongeren bouwen ambitieus vogeltelproject uit in Georgië

14-SEP-2011 - Op 17 augustus ging aan de oostkust van de Zwarte Zee in Batumi, Georgië voor het vierde jaar op rij een internationale groep vrijwilligers en studenten aan de slag voor de Batumi Raptor Count (BRC): een ambitieus project dat in 2008 werd opgestart door enkele enthousiaste JNMers. Ze documenteren er de massale najaarstrek van roofvogels. De laatste weken waren goed voor meer dan 200.000 Wespendieven over de telposten. Naast het tellen van roofvogels schuilt er achter dit natuurproject een respectabel sociaal luik.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie op [publicatiedatum]

Op 17 augustus ging aan de oostkust van de Zwarte Zee in Batumi, Georgië voor het vierde jaar op rij een internationale groep vrijwilligers en studenten aan de slag voor de Batumi Raptor Count (BRC): een ambitieus project dat in 2008 werd opgestart door enkele enthousiaste leden van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM). Ze documenteren er de massale najaarstrek van roofvogels. De laatste weken waren goed voor meer dan 200.000 Wespendieven over de telposten. Naast het tellen van roofvogels schuilt er achter dit natuurproject een respectabel sociaal luik.

Sinds de start in 2008 is BRC uitgegroeid tot een ambitieus en uniek monitoringproject met een uitgesproken visie op lange termijn. Meer zelfs: BRC groeide uit tot een natuurbehoudproject dat investeert in de uitbouw van het lokaal draagvlak voor de bescherming van roofvogels. Al is er nog veel werk voor de boeg, de prestigieuze inzet van de drie jonge Vlaamse biologen die het project hebben opgestart, mag op internationale waardering rekenen en kan nu al een succesverhaal worden genoemd.

Tellen maar: wolken Buizerds trekken over Batumi (foto: Wouter Vansteelant)Na de overweldigende telling van meer dan 800.000 roofvogels tijdens de eerste Batumi Raptor Count in 2008 was meteen duidelijk dat er aan de oostelijke Zwarte Zee een enorm potentieel voor roofvogelmonitoring en -onderzoek was weggelegd. Door de zware druk van de nauwelijks gereglementeerde jacht rondom de telpost realiseerde de BRC zich al snel dat er ook een belangrijke rol was weggelegd voor de opleiding van jonge, regionale onderzoekers en natuurbeschermers. Door sensibilisering en het actief betrekken van de lokale gemeenschap wordt de illegale jacht in deze streek ondertussen meer en meer aan banden gelegd.

De BRC ontwikkelde in 2010 een protocol dat gericht is op de gestandaardiseerde monitoring van een beperkt aantal sleutelsoorten zoals Wespendief (450.000), Zwarte Wouw (50.000), Dwergarend (1000en), Bruine, Grauwe en Steppekiekendief en Schreeuwarend. Het opvolgen van de aantallen migrerende individuen in Batumi helpt om op lange termijn hun populatietrends te kunnen bepalen. Bovendien verkrijgt men op deze manier representatieve tellingen die, door het tellen vanop meerdere strategisch gekozen telstations, de volledige bottleneck beslaat die door deze landengte wordt gevormd.

Middels de uitbouw van ecotoerisme wordt nu getracht een belangrijke stap te nemen in het duurzaam bestendigen van dit project. In 2011 zullen de telposten tussen half augustus en oktober worden bezocht door zo’n 60 vrijwilligers, 20 studenten en 15 ecotoeristen uit maar liefst 18 landen, van de Verenigde Staten tot Iran. De telposten liggen in het kleine dorpje Sakhalvasho, een pareltje van rust te midden van rijke boomgaarden en heldergroene moestuinen, gekneld tussen de Zwarte Zee en de Kleine Kaukasus.

Het sociale aspect van dit hele vrijwilligersproject is niet alleen prettig, het geeft meteen ook de nodige armslag voor de jonge BRCers. Aangezien alle deelnemers in de hechte gemeenschap van Sakhalvasho verblijven, heeft de lokale bevolking deze ‘vreemde vogelaars’ beter leren begrijpen en hun inspanningen rond ecotoerisme en educatie doet de streek nu al deugd: voor de 15 ecotoeristen die deel uitmaken van het proefproject, stelt de lokale bevolking een tiental ‘BRC-homestays’ ter beschikking om deze mensen onderdak te bieden. Dit is meteen een welkome extra bron van inkomsten voor de minder gegoede maar erg gastvrije bevolking uit de regio.

Natuurpunt zette vanaf de start mee in op de financiële ondersteuning van dit project en sinds kort zijn de tellingen van deze Vlaamse roofvogeltellers online te volgen op www.trektellen.nl waar de dagelijkse totalen netjes worden gerapporteerd. Voor de verdere gang van zaken in Georgië kan men een kijkje nemen op de website van BRC 

Tekst en foto: Wouter Vansteelant, Batumi Raptor Count