Groene glazenmaker in de Betuwe

De Vlinderstichting
25-AUG-2011 - De groene glazenmaker, een zeldzame libel, is gebonden aan krabbenscheer. Deze waterplant kwam al jaren voor in de Regulieren bij Culemborg. Nu is in dit natuurreservaat van het Geldersch landschap ook de libel aangetroffen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

De groene glazenmaker, een zeldzame libel, is gebonden aan krabbenscheer. Deze waterplant kwam al jaren voor in de Regulieren bij Culemborg. Nu is in dit natuurreservaat van het Geldersch landschap ook de libel aangetroffen.

Het mannetje zat in een meidoorn aan de overkant van de brede sloot (foto: Kars Veling)Half augustus ontdekte Rob van de Haterd, medewerker van Buro Waardenburg, tijdens een inventarisatieronde in de Regulieren, een mannetje van de groene glazenmaker bij een sloot vol krabbenscheer. De groene glazenmaker is een van de meest bedreigde libellen in ons land en is ook Europees beschermd. De soort komt voor in laagveengebieden voornamelijk in Zuid-Holland, Friesland en Groningen. In de Regulieren, in beheer bij het Geldersch Landschap wordt al jaren gewerkt aan de kwaliteit en kwantiteit van het water. Sinds een jaar of vijf heeft dat geleid tot een sterke toename van krabbenscheer. Inmiddels zijn er honderden meters sloot waarin deze plant volop groeit. Leden van de insectenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg houden deze plekken al een aantal jaren goed in de gaten, maar de groene glazenmaker werd er nog niet eerder gezien.

Het leefgebied van de groene glazenmaker in de Regulieren (foto: Kars Veling)De dichtstbijzijnde plaats waar een populatie voorkomt, in Zuid-Holland, is hemelsbreed ongeveer dertig kilometer verwijderd.Tot nu toe is er alleen nog maar één mannetje waargenomen en het lijkt nog te gaan om een zwervend exemplaar. Als de soort zich al in de Regulieren zou hebben voortgeplant zouden er meer libellen te zien moeten zijn. Wel betekent deze waarneming dat de groene glazenmaker blijkbaar de Regulieren weet te vinden en het wachten is nu tot er zich echt een populatie gaat vestigen. De groene glazenmaker vliegt van eind juni tot eind september, met de grootste aantallen in augustus. Ze worden meestal pas ’s middags actief. Jagende dieren zijn op beschutte plekken aan te treffen, zoals open rietlanden, bosranden en ruigten. Op warme avonden kan dit doorgaan tot ver na zonsondergang.

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting